• Naujienlaiškis
 • Doktorantų priėmimo 2019 metais datos ir terminai

  Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003)
  Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)
  Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)
  Ištęstinės studijos meno licenciatams

  Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003)

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  birželio 17–20 d. 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems birželio 26 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 26 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 27– liepos 1 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 2 d., 15 val.

  Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  birželio 17–20 d., 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. birželio 25 d., 17 val.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 27 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į dailės doktorantūrą sąrašo skelbimas birželio 27 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 28 - liepos 2 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į dailės doktorantūros  studijas
  sąrašo skelbimas ​(VDA, Malūnų g. 3, Vilnius)
  liepos 3 d., 15 val.

  Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas registracija

  birželio 17–20 d., 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. birželio 25 d., 17 val.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 28 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į dizaino doktorantūrą sąrašo skelbimas birželio 28 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas liepos 1 - 3 d.,  9–12 val.
  Priimtųjų į dizaino doktorantūros  studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 4 d., 15 val.