• Naujienlaiškis
 • Doktorantūra

  Priėmimas į nuolatines VDA, LKTI ir LMTA vykdomas Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2019 m.
  (5 valstybės finansuojamos vietos: VDA - 2, LKTI - 2, LMTA -1)

  Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją.

  Priėmimo datos ir terminai

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  birželio 17–20 d. 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems birželio 26 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 26 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 27 - liepos 1 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 2 d., 15 val.

  Atrankos kriterijai, papildomi balai

  Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbio įvertinimas, publikacijų ir mokslinių publikacijų įvertinimas.

  Konkursinio balo formulė

  Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), publikacijų ir mokslinių publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio.

  Ʃ - Konkursinis balas
  Ʃ = 0,5Mtp + 0,3Pk + 0,2Mpb

  Konkursinio balo sandara

  Priėmimo komisija, taikydama dešimtbalę sistemą, įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, ir pokalbio metu išryškėjusį tinkamumą moksliniam darbui, motyvaciją vykdyti pasirinktos mokslinės problemos tyrimus, mokslinio darbo patirtį. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

  Reikalingi dokumentai

  Prašymas Rektoriaus vardu;
  • Diplomo ir jo priedėlio kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą. Stojantieji, kurie 2019 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą, tačiau jų diplomų įteikimas numatytas vėliau nei 2019-06-20, gali pateikti pažymą apie baigiamojo darbo įvertinimą iš institucijos, kurioje apsigynė magistro laipsnį. Tokiu atveju diplomo ir jo priedėlio kopijos pateikiamos įstojus.
  • Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2019 m.
  • Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų) spausdintas ir skaitmeniniu formatu. Projektas turi būti priskirtas tam tikrai tematikai
  • Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV) spausdintas ir skaitmeniniu formatu
  • Mokslinių ir kitų publikacijų sąrašas ir mokslinių publikacijų kopijos
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Stojimo įmokos kvitas

  Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  SWIFT: HABALT22;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 30 Eur;
  būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

  Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

  Priėmimo komisija

  Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
  Prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė
  Doc. dr. Lolita Jablonskienė
  Prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė
  Vyriaus. m. d. dr. Mindaugas Paknys
  Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė
  Dr. Odeta Žukauskienė

  Informacija teikiama

  Vilniaus dailės akademija
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
  tel. (8–5) 2105 456
  el. p. doktorantura@vda.lt
  Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)

  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Saltoniškių g. 58 – 215, Vilnius
  tel. (8–5) 2 751898
  el. p. lkti@lkti.lt

  Lietuvos muzikos ir teatro akademija
  Gedimino pr. 42, Vilnius, 208 kabinetas
  tel. (8 5) 261 7682
  e.p. doktorantura@lmta.lt