• Naujienlaiškis
 • Algimanto Švėgždos piešinių konkursas

  Baltijos šalių aukštųjų meno mokyklų studentų piešinių konkurso paroda, kasmet rengiama Vilniaus dailės akademijoje, Vilniuje. Šios parodos tikslas yra supažindinti su jaunųjų menininkų sumanymais, parodyti kūrybinius ir profesinius jų įgūdžius, paskatinti inovacijas, atskleisti piešinio galimybių įvairovę. Šiuo projektu siekiama universalesnių tikslų. Manome, kad paroda padės kelti jaunųjų menininkų profesinį prestižą, skleisti eksperimentinį ir akademiškai angažuotą meną, plėtoti VDA ir šalies tarptautinius santykius.

  „Piešinys yra aukščiausias tapybos, skulptūros ir architektūros taškas, sielos šaltinis ir visų mokslų pagrindas – taip svarstė iškiliausi Renesanso dailės meistrai. Nuo pirmykštės vaizduosenos iki šiuolaikinių medijų kalbos piešinys sukaupė neišmatuojamą kiekį vizualių pranešimų apie žmogų ir jo aplinką. Svarbiausia tai, kad šie pranešimai yra ne tik ikonografiniai tikrovės dokumentai, savo grafine raiška jie byloja ir apie žmogaus sąmonės raidą.

  Tačiau šiuolaikinis žmogus dėl aukštųjų technologijų su prognozuojamais ir programuojamais vaizdiniais praranda regos aštrumą, kartu silpnėja jo gebėjimai autentiškai matyti ir vaizduoti. Šią vietą užima informacinės sistemos ir jų ,,gaminama“ produkcija. Iškyla rimtas pavojus menininko savivokai ir tapatumui. ,,Copy-Paste“ nuvertina žmogaus autentiškumą, raišką, studijas, meną ir mokslą. Tikėdamiesi sustiprinti meninę ir vertybinę orientaciją bei sėkmingą profesinį ugdymąsi, skatiname visų Akademijos specialybių ir kitų aukštųjų mokyklų studentus dalyvauti VDA garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos piešinių konkurse“.

  Rektorius prof. Audrius Klimas

  2018 m. konkurso darbų kalendorius

  2017 m. konkurso darbų kalendorius

  2016 m. konkurso darbų kalendorius

  2015 m. konkurso darbų kalendorius

  2014 m. konkurso darbų kalendorius