• Naujienlaiškis
 • „Močiute“, - šaukė Vladas vesdamas arklį iš ganyklos. Taip prasidėjo jo pirmoji paroda vaikystėje.

  Apie pirmąją savo parodą Vladas Daškevičius pasakoja:
   

  Kieme jau pradėjo rinktis kaimynai, kurie ir šiais metais atėjo pažiūrėti, kaip močiutė sakydavo, parodos. Vyrai susėdo ant žemės gale tvarto, prie kūdros, kartodami, kad vaikui neįmanoma art, nes tai  prieštarauja fizikos dėsniams.  Arklys jų nemėgsta, jie nemėgsta arklio - visi gavę nuo jo po kelis smūgius. Kelis metus mokiausi iš močiutės kaip negadinti arklio. Stoviu įsitvėręs plūgo rankenas, žiūrovai juokiasi, kad aš vis dar mažesnis už plūgo šešėlį. Tai mane liūdina, tarp bendraamžių aš - vienas iš mažiausių. Vadelės ant kaklo, arklys kilsteli galvą - žąslai vietoje ir metas judėti. Močiutė atrišdama pančius arkliui nuo kojų, duoda man,  rodo į vyrus - „vėl atėjo kaip į parodą“.

  „Parodos žiūrovų jau nebėra šiame pasaulyje, iš kaimelio liko tik pavadinimas, randamas ne visuose žemėlapiuose. Tai yra vienintelis raportas apie mano pirmą art parodą, kuri turėjo didelę įtaką mano tolimesnei kūrybai“, - pasakoja tekstilininkas Vladas.

  - Močiute, mokytoja sakė, kad veiksmažodžio bendratis turi baigtis galūne -ti. Reikia sakyti ne art, o ar-ti.
  - O tavo mokytoja moka art? - klausia močiutė, imdama pavalkus nuo tvarto sienos.

  „Vėliau sužinojau, kad yra mokymo įstaiga kurios pavadinime angliškas žodis art. Prisimindamas močiutę, nusprendžiau, kad tai vieta, kur žmonės supranta ką reiškia art. Įstojau ir šiuo metu dirbu Vilniaus dailės akademijoje. Vietoje, kur ieškau ir randu atsakymus praeityje, dabartyje ir bendratyje“, - prisimena menininkas.

  Arklio pančių istorija tuomet nesibaigė. Pasirodo, jie buvo susukti iš močiutės austos juostos. Su mamos pamokymais Vladas  išaudė ją iš naujo. Ši juosta, kaip ir daugelis kitų kūrinių su užkoduotomis menininko gyvenimo istorijomis, bus pristatyti retrospektyvinėje tekstilės parodoje  „50 raportų“. Joje eksponuojami kūriniai yra išausti nykstančiomis audimo technologijomis - horizontaliuoju audimo būdu, ir šių technologijų interpretacijomis.

  Parodos metu menininkas kvies lankytojus kartu austi nytinėmis staklėmis ir nusiausti sau kūrinį – raportą savo gyvenimo audinyje, rugsėjo 15-22 d. 11-13 val. Taip pat galite kreiptis asmeniškai į menininką.

  Paroda veiks rugsėjo 15 d. - spalio 22 d. VDA Vilniaus fakulteto Naujųjų rūmų Šachmatinėje salėje, Malūnū g. 5, Vilnius.

  Parodą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.


  Vladas Daškevičius yra VDA Vilniaus fakulteto Tekstilės meno ir dizaino lektorius, tekstilės laboratorijos vedėjas, tekstilininkas, studijos „Auskim“ įkūrėjas.