• Naujienlaiškis
 • Įvadinė sesija pirmakursiams

   PROGRAMA
   

  1 diena: Studijos

  Rugsėjo 18 d. (antradienis) 10 val. Gotikinė  salė

  1. Studijos VDA – prorektorė studijoms prof. Eglė Ganda Bogdanienė. Apklausa/žaidimas.
  2. Studijų, meno ir mokslo specifika – Vilniaus fakulteto dekanas doc. Česlovas Lukenskas. Kalbos dalykas, kalbos gebėjimų testas – Kalbų katedros vedėja Giedrė Budienė. VDA internetinio puslapio pristatymas – Andrius Nenėnas. Studijos: Akademinės informacinės sistemos naudojimo instrukcija – Jurij Pozlevič. Studentų elektroniniai adresai, bevielio interneto zonos – Linas Dubauskas, Andrius Pisarevskis.
  3. Tarptautinis mobilumas – doc. Ieva Skauronė, Vygintas Orlovas.
  4. VDA istorija – dr. Rūta Janonienė
  5. Šiuolaikinio meno samprata VDA kontekste – lekt. Laima Kreivytė
  6. Pripažinti VDA absolventai ir dėstytojai – doc. dr. Agnė Narušytė
  7. Studijos ir studentavimas – studentų atstovybės prezidentė Emilija Minikavičiūtė. Skelbiamas muziejų, galerijų ir lankytinų vietų sąrašas.*

  Pietūs 13–14 val. 

  14 – 14. 30 val.

  Ekskursija į VDA biblioteką – bibliotekos direktorė Rūta Kuodienė.

  14. 30 – 17 val.
  Ekskursija po VDA:

  Senieji rūmai (Maironio g. 6) – Rektoratas, Dekanatas, Kompiuterių auditorija, Valgykla. Tapybos, Dailės istorijos ir teorijos, Dailės ir interjero restauravimo, Keramikos, Monumentaliosios dailės ir scenografijos katedros.

  Titanikas (Maironio g. 3) – Dizaino inovacijų centras, Kostiumo dizaino, Dizaino, Grafinio dizaino, Fotografijos ir medijų meno, Kultūros vadybos katedros. 

  Naujieji rūmai (Malūnų g. 5) – Architektūros, Interjero dizaino, Skulptūros, Grafikos,  Tekstilės meno ir dizaino, Piešimo katedros.

  Sudaromos 3 grupės.

  Vadovai:

  1 grupė (tapybos, skulptūros, grafikos, fotografijos ir medijų meno, animacijos, dailės ir interjero restauravimo, monumentaliosios dailės programų studentai) –  vadovas Vilniaus fakulteto dekanas doc. Česlovas Lukenskas.

  2 grupė (architektūros, interjero dizaino programų studentai) –  vadovas Aukštųjų studijų fakulteto dekanas doc. Romualdas Kučinskas.

  3 grupė (tekstilės meno ir dizaino, keramikos, scenografijos, kostiumo dizaino, grafinio dizaino, dizaino programų studentai) –  vadovas  Dizaino katedros vedėjas doc. Juozas Brundza.

  2 diena: Specialybių diena

  Rugsėjo 19 d. (trečiadienis) 10 val. Gotikinė  salė

  10 – 13 val.
  VDA Vilniaus fakulteto studijų programų prisistatymas:

  ·          Architektūra

  ·          Animacija

  ·          Dailėtyra

  ·          Dizainas

  ·          Fotografija ir medijų menas

  ·          Grafika

  ·          Grafinio dizainas

  ·          Interjero dizainas

  ·          Keramika

  ·          Kostiumo dizainas

  ·          Monumentalioji dailė

  ·          Dailės ir interjero restauravimas

  ·          Scenografija

  ·          Skulptūra

  ·          Tapyba

  ·          Tekstilės menas ir dizainas

  ·          Piešimo katedra

  ·          Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla (ADDAM)

  Pietūs 13–14 val. 

  14 - 17 val.
  Susirinkimai specialybės katedrose, įvadas į specialybės studijas.

  3 diena: Sveikatos ir pilietiškumo diena

  Rugsėjo 20 d. (ketvirtadienis) 10 val. Gotikinė  salė

  1.  Paskaita ,,Pilietinis pasipriešinimas" 

  2. Paskaita ,,Studijos ir psichinė sveikata“  (kūrybinės dirbtuvės)

  Pietūs 13–14 val.

  14 – 17 val.  (Malūnų g. 5)

  Sveikatos ir sporto centro organizuota paskaita "Sveika gyvensena"

  Sportinis – kūrybinis užsiėmimas.

  Nuo 17 val.

  Studentai su pirmakursiais barbeque/susitikimas.


  4 diena: Mokslas, menas

  Rugsėjo 21  d. (penktadienis) 10 val. Gotikinė  salė

  1. VDA Meno projektai, VDA galerijos, kitos Vilniaus miesto ekspozicinės erdvės – Prorektorius menui doc. Julijonas Urbonas.
  1. Mokslo ir meno sąveika– doc. Romualdas Kučinskas.
  2. Meniniai ir moksliniai tyrimai – Doktorantūros skyriaus vedėja dr. Ieva Pleikienė.
  3. Nidos meno kolonijos veikla – Nidos Meno kolonijos atstovas dr. Vytautas Michelkevičius.
  4. VDA galerijos – galerijų veiklos koncepcijas pristato galerijų vadovai.

  Pietūs 13–14 val.

  Muziejų, galerijų lankymas
   

  5 diena: Laboratorijos

  Rugsėjo 24 d. (pirmadienis) 10 val. Gotikinė salė

  10 – 13 val.

  Užsiėmimai laboratorijose pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. Pirmą valandą išklausomas įvadinis kursas/instruktažas, pasirašomos saugaus darbo sutartys.

  Pietūs 13–14 val. 

  14 - 17 val.

  Praktiniai užsiėmimai (workshopai) laboratorijose.


  6 diena: Laboratorijos

  Rugsėjo 25  d. (antradienis) 10 val.

  10 – 13 val.

  Praktiniai užsiėmimai (workshopai) laboratorijose.

  Pietūs 13–14 val. 

  14 - 17 val.

  Praktiniai užsiėmimai (workshopai) laboratorijose.

   

  7 diena: Laboratorijos

  Rugsėjo 26 d. (tračiadienis) 10 val.

  10 – 13 val.

  Praktiniai užsiėmimai (workshopai) laboratorijose.

  Pietūs 13–14 val. 

  14 - 17 val.

  Praktiniai užsiėmimai (workshopai) laboratorijose.
   

  8 diena: Iškilaus kviestinio svečio diena

  Rugsėjo 27  d. (ketvirtadienis) 10 val.

  10 – 13 val.

  Kviestinio svečio pranešimas.

  Kūrybinių darbų ekspozicijos įrengimas Naujųjų rūmų hole.

  Pietūs 13–14 val. 

  14 - 16 val.

  Baigiami eksponavimo darbai

  16 val. Pirmokų parodos atidarymas, aptarimas.

   

  9 diena rugsėjo 28 (penktadienis)

  Pasiruošimas mokslo metų atidarymui.
   

    * Per visą įvadinės sesijos laikotarpį aplankytini muziejai ir galerijos. Pastorintu šriftu pažymėti objektai - privalomi, kiti pasirinktinai. Lankytinose galerijose, kurias aplankyti privaloma, nurodytu laiku bus vedamos specialios parodas pristatančios ekskursijos, orientuotos į meno specialybių studentus.

  Muziejai ir galerijos:

  Lietuvos nacionalinis muziejus (Arsenalo g. 1)

  Energetikos ir technikos muziejus (Rinktinės g. 2)

  Gedimino pilis (Arsenalo g. 5)

  Genocido aukų muziejus (Aukų g. 2A)

  Lietuvos valdovų rūmai (Katedros a. 4)

  Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (Vilniaus g. 41)

  Lietuvos dailės muziejus (Didžioji g. 4)

  Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 22)

  Taikomosios dailės ir dizaino muziejus (Arsenalo g. 3a)

  Bažnytinio paveldo muziejus (šv. Mykolo g. 9)

  Europos parkas (Europos parko g. 302, Joneikiškės)

  Šiuolaikinio meno centras (Vokiečių g. 2)

  Vilniaus paveikslų galerija (Didžioji g. 4)

  Arkos dailės galerija (Aušros vartų g. 7)

  ARgenTum, Vilniaus dailės akademijos juvelyrikos galerija (Latako g. 2)

  Artifex, Vilniaus dailės akademijos tekstilės galerija (Gaono g. 1)

  Titanikas, Vilniaus dailės akademijos muziejaus parodų salės (Maironio g. 3)

  5 malūnai, Vilniaus dailės akademijos galerija (Maironio g. 6)

  Akademija, Vilniaus dailės akademijos galerija (Pilies g. 44)

  A. A. Tamošaičių muziejus (Dominikonų g. 15)

  Dailininkų sąjungos galerija (Vokiečių g. 2)

  Kairė-dešinė, Vilniaus grafikos centro galerija (Latako g. 3)

  Kalnas, galerija, VšĮ "Užupio meno inkubatorius" (Užupio g. 2)

  Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos galerija (šv. Jono g. 11)

  Meno niša, galerija, VšĮ "Auksakalių gildija" (J. Basanavičiaus g. 1)

  Modernaus meno centras (Literatų g. 8)

  Šv. Jono gatvės galerija (šv. Jono g. 11)

  Užupio meno inkubatorius (Užupio g. 2)

  Vilniaus fotografijos galerija (Stiklių g. 4)

  Vilniaus grafikos meno centras (Latako g. 3)