• Naujienlaiškis
 • Mugė ArtVilnius'18 birželio 7-10 


  Šiuolaikinio meno mugei ARTVILNIUS’18 Vilniaus dailės akademijos parodų salės „Titanikas“ pristato dviejų menininkų tandemą. Tai IV Tapybos katedros kurse studijuojantis Viktoras Paukštelis ir tos pačios katedros dėstytoja Eglė Vertelkaitė.

  Abu šie autoriai yra pakankamai žinomi Lietuvos meno pasaulyje.

  V. Paukštelis (g. 1983) yra ne tik tapybą studijuojantis jaunas žmogus, bet ir kūrėjas, pastaraisiais metais pakankamai dažnai prisistatantis personalinėse ir grupinėse parodose. „Iki-akademinėje“ šio menininko kūryboje buvo ryškios fovistinio dekoratyvumo tendencijos (įtakotos ilgamečio jo tapybos mokytojo Leo Ray), dabar šio autoriaus darbai krypsta į konceptualizuotos tapybinės kalbos paieškas. Viktoras yra profesionalus pianistas (baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, 2007 m. stažavęsis Hamburgo muzikos ir teatro akademijoje, 2009–2013 m. studijavęs École Normale de Musique de Paris konservatorijoje, prof. Jean-Marco Luisada klasėje), rengiantis Lietuvos ir užsienio koncertų salėse. Tai menininkas, savo asmenyje jungiantis tapytoją ir muziką. Ši sintezė ypatingai gerai atsikleidžia jo daugiamečiame audovizualiniame projekte „Skambantys paveikslai“. Meno mugės metu bus pristatoma dviejų meno rūšių sintezei dedikuota kūryba, apie kurią referuos: 1) tapybos darbai; 2) video projekcija; 3) pagal sudarytą tvarkaraštį vykstantis improvizacinis gyvos muzikos atlikimas, inspiruotas animuotų vaizdų.

  E. Vertelkaitė (g. 1967) 1993 m. baigė grafiką Vilniaus dailės akademijoje (nuo 2006 m. ji dėsto savo Alma mater, Tapybos katedroje). Tradiciškai Eglė priskiriama tai lietuviškos grafikos atstovų plejadai, su kuria siejami esminiai šios plastinės kalbos pokyčiai XX a. 10 dešimtmetyje. Tai siauros dailės srities ribas įveikusi meninės strategijos apologetė. Jos kūryboje pasitelkiant puikiai įvaldytus techninius įgūdžius, reflektuojama globalesnė, universalesnė, aktualesnė, iš siauresnių lokalinių kontekstų į platesnį pasaulį nukreipianti problematika. E. Vertelkaitės kūryba gravituoja tarp grafikos, tapybos ir fotografijos. Viena vertus, tokiu būdu tartum atgaivinamos dar su fotografija siejamos piktorializmo tendencijos. Iš kitos pusės – techninis padarymas čia tartum pasitraukia į antrąjį planą. Menininkė, pasitelkdama moters tapatybės ir asmeninių išgyvenimų, šeimyninės patirties naratyvą, iš prisiminimų pasaulio ir pasąmonės sferos „traukia“ meno vartotojo, žiūrovo patirtis, tokiu būdu jį paversdama pilnaverčiu žaidimo dalyviu ir partneriu. 2017 m. Eglė surengė labai puikių atsiliepimų iš plačiosios publikos ir kolegų sulaukusią personalinę parodą didžiojoje „Titaniko“ salėje (jau antrąją galerijoje), tad jos atstovavimas šiai institucijai regisi simptomatišku.

  Abu pristatomi menininkai – studentas ir dėstytoja yra aktyvūs VDA bendruomenės nariai, jų, kaip menininkų universalumas, buvimas „tarp“ kelių meno disciplinų, regisi ne tik impozantišku, atraktyviu, bet ir solidžiu pristatant šią aukštąją Lietuvos meno mokyklą.


  V. Paukštelio projektas „Skambantys paveikslai“ /Fusion Art Performance / bus pristatomas atidarymo dieną 19 val. konferencijų salėje 5.3

  Viktoras Paukštelis originaliai jungia du savo talentus – tapybą ir skambinimą fortepijonu. Jau kurį laiką auditorijai šis menininkas pristato dviejų menų sintezės programą pavadinimu „Skambantys paveikslai“. Baroko ir romantizmo epochų kompozitorių kūrinius bei savo brolio Vytauto Paukštelio kūrinius atliekantis pianistas tuo pačiu metu demonstruoja ekspresijos ir dinamikos kupinus, ryškius ir spalvingus, melancholijos ūkais nutviekstus savo paties tapybos darbus. Pats V. Paukštelis apie šį projektą sako: „Pagrindinis meno sintezę jungiantis veiksnys, žinoma, esu aš ir mano intelektiniai potyriai, vidinės emocijos. Ko gero, būtų sunku nubrėžti siužetinę liniją tarp paveikslų ir didžiųjų genijų kūrinių, kuriuos atlieku, tačiau visuomet siekiu, kad tai lydėtų mano vientisa vidinė energija.“

  Menininkas savo tapytiems paveikslams padeda atgimti vaizdo projekcijose kuriamos animacijos pagalba. Drobėje įamžintus personažus – ekspresyvius ir drąsius, įžūliai kontrastuojančius su taisyklėms paklūstančia klasikine muzika – prikelti gyvenimui ant scenos V. Paukštelis kuria animacijas pats.