Vasaros pradžia - pats darbymetis studentams: egzaminai, peržiūros ir baigiamųjų darbų gynimai. Birželio 4-ąją Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete įvyko baigiamųjų bakalauro ir magistro studijų darbų gynimai.

Kūrybiniai baigiamųjų kursų studentų darbai pristatyti VDA Telšių galerijoje ir fakulteto Skulptūros dirbtuvėse. Bakalauro bei magistro studijų baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinei komisijai, kuri buvo sudaryta iš kviestinių profesionalių menininkų ir fakulteto dėstytojų, vadovavo VDA prorektorė studijoms dr. Ieva Pleikienė. Baigiamuosius darbus gynėsi penki Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos, šeši Dizaino studijų programos Baldų dizaino ir restauravimo specializacijos bakalaurantai ir dvi Taikomojo meno magistrantės.
 

Smagu ir vėl būti Telšiuose bei dalyvauti gynimuose. Štai jau finišo tiesioji dėstytojams ir tiems, kas ginasi savo baigiamuosius darbus. Nugalėjote visus iššūkius ir liko tik paskutinis žingsnis – apginti tai, ką padarėte. Visiems linkiu tikėti savo rezultatu bei taip pristatyti savo darbus, kad ir mes patikėtume.

VDA prorektorė studijoms dr. I. Pleikienė

Bakalauro ir magistro studijų baigiamųjų darbų gynimai vyko pagal iš anksto sudarytą grafiką, vadovaujantis gynimo komisijos darbo reglamentu.

Kiekvieno studento darbas - unikalus ir originalus, raginantis atsigręžti į praeitį arba priešingai – atrasti save besikeičiančiuose šiandienos procesuose, raginantis vertinti subkultūras, keliantis profesionaliojo meno kartelę, stiprinantis ekologinį požiūrį, skatinantis rūšiuoti, ar net turintis socialinės kampanijos elementų.

Dr. I. Pleikienės nuomone, baigiamojo darbo gynimas - tai tarsi meno kūrinio atrakinimas. Vertintojai, recenzentai ir kiekvienas komisijos narys į kūrinį žvelgia iš skirtingų pozicijų, tad dialogas tarp tų, kurie turi patirtį mene ir paties autoriaus, yra bandymas išsiaiškinti, kokią žinią neša pristatomas kūrinys.
 

Mūsų visų pokalbis leidžia giliau pažvelgti į darbą ne vien paskaičius aprašymą ar apžvelgus tai, kas matoma salėje. Tokia mūsų akistata yra labai svarbi kiekvienam menininkui, nes tai yra jų prisistatymas. Smagu, kad šiemet išleidžiama pirmoji Telšių fakulteto magistrantų laida. Prieš dvejus metus sukurta Taikomojo meno studijų programa Telšių fakultete šiemet gali didžiuotis dviem magistro darbą apsigynusiomis magistrantėmis. Tai įvyko ir šiandien mes galėjome pamatyti visiškai du skirtingus baigiamuosius darbus – žiedų kolekciją kaip juvelyrikos kūrinį, kuo ir garsėja Telšių fakultetas, bei įvietinto meno kūrinį. 

VDA prorektorė studijoms dr. I. Pleikienė

VDA Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys džiaugėsi, kad dauguma originalius kūrybos darbus pristačiusių jaunųjų menininkų buvo įvertinti aukštais balais.
 

Tikiu, kad studijų metai kiekvienam studentui Telšių fakultete buvo prasmingi. Manau, jog įgytą patirtis ir žinios bus labai naudingos kiekvieno absolvento tolimesnėje kūrybinėje veikloje. Meninė kūryba – galimybė realizuoti savo kūrybines idėjas, judėti pirmyn, įgyti daugiau patirties, atrasti naujus horizontus, visada turėti platesnes pasirinkimo galimybes, jausti nuolatinį kūrybinės minties laisvės pojūtį yra kiekvieno menininko siekiamybė.

VDA Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys

Penkių bakalaurantų ir vienas magistro darbas įvertinti dešimtukais, trims iš jų skirti atžymėjimai už itin kūrybišką ir profesionalų darbų atlikimą. Atžymėtas Metalo meno ir juvelyrikos bakalaurantės Teklės Tudorakės baigiamasis bakalauro darbas kaukių kolekcija „NUO.SAVYBĖ“ (vad. doc. Beata Zdramytė) už asmeninės refleksijos konceptualumą, Dizaino studijų programos Baldų dizaino ir restauravimo specializacijos bakalaurantės Ievos Fridrikaitės darbas „Šilutės Hugo Šojaus muziejaus kredenso konservavimas ir restauravimas“ (vad. lekt. Bangutis Jonas Prapuolenis) už tyrimais grįstą profesionalumą. Taikomojo meno studijų programos magistrantės Ievos Grigienės darbas „Atviras žiedas“ (kūrybinis projektas) ir teorinė darbo dalis „Atviras žiedas. Neužbaigtumo estetika šiuolaikinėje juvelyrikoje“ (vad. prof. Laima Kėrienė, doc.dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė) atžymėtas už konceptualų amato įprasminimą.

Visi, norintys apžiūrėti bakalaurantų ir magistrantų baigiamuosius darbus, kviečiami užsukti į VDA Telšių galeriją (Kęstučio g. 3, Telšiai), kurioje iki liepos 1 d. veiks VDA Telšių fakulteto baigiamųjų darbų paroda.