• Naujienlaiškis
  • Apie Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro veiklą VDA Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys „Žinių radijo“ laidoje „Paveldas ateičiai“ (19:26)

    R.Banio straipsnis :

    Istoriniame pastate įkurdintas Telšių taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras šiai veiklai pritaikytas gavus EEE ir Lietuvos valstybės paramą. Manau, jog svarbu, kad veikla, susijusi su paveldo objektų tyrimu ir restauravimu, vykdoma sutvarkytame paveldo objekte. Tai rodo rimtą ir atsakingą šios programos sumanytojų ir paties centro požiūrį į šios srities problematiką. Vykdydami centro steigimo projektą surengėme 29 informacinius ir 10 edukacinių renginių, juose viešinome centro veiklą, kalbėjome apie restauravimo proceso specifiką ir problematiką, vyko įvairios paskaitos paveldo objektų tyrimų ir išsaugojimo tematikomis. Jautėme žmonių susidomėjimą, sulaukdavome įvairių klausimų, kilo daug įdomių diskusijų. Akivaizdu, kad paveldo objektų tvarkymas skatina kultūrinį turizmą. Žmonės vis labiau domisi savo krašto istorija, vertina mus supančią aplinką ir mato tiesioginę atkurto kultūros paveldo istorinę bei ekonominę vertę. Dar kurdami šio centro koncepciją galvojome, kad ateityje centro veiklas būtų galima plėsti atsižvelgiant į esamą poreikį regione, centro vykdomos veiklos rodiklius, taip pat galimybę pritraukti atitinkančių sričių specialistų. Jau dabar siūlome mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos konsultavimo, medinio kultūros paveldo objektų konservavimo ir restauravimo, neformaliojo švietimo, projektų vykdymo ir edukacinių renginių organizavimo paslaugas. Žemaitijos regione gausu kultūros paveldo, įvairių paslaugų poreikis yra didžiulis. Bendradarbiaudami su regione esančiais muziejais, vietos kultūros ir paveldosaugos specialistais matome, kad yra poreikis restauruoti ne tik medinius paveldo objektus, bet ir metalo dirbinius, akmens skulptūras ir paminklus. Besikreipiančių į centrą daugėja, tačiau su turimais pajėgumais kol kas negalime padėti visiems norintiems. Šiuo metu daugiau bendradarbiaujame su regiono muziejais, tačiau esame atviri, ir į mus gali kreiptis tiek valstybės įstaigos, tiek privatūs užsakovai.

    Regionuose rasti gerų specifinių sričių specialistų yra tikrai nemažas iššūkis. Mums dėl šio klausimo, tiesa, ramu – turime Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetą, kuris tęsia gilias taikomosios dailės edukacijos tradicijas. Dar 1931-aisiais mieste buvo įkurta Telšių amatų mokykla, ir pirmoji specialybė joje buvo stalių baldžių. O Telšių fakultetas per savo veiklos metus sutelkė nemažą būrį įvairių sričių specialistų, kurių dalis buvo integruota ir į naujai įkurto centro veiklą. Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro Telšiuose įkūrimo pagrindinė iniciatorė ir kartu projekto iniciatorė yra Vilniaus dailės akademija.

    Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal Kultūros ministerijos vykdomą programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“.