• Naujienlaiškis
 • PASIKEITIMAI BENDRAJAME 2019m. PRIĖMIME Į BAKALAURO IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS

  Kas keisis 2019 m. bendrajame priėmime į bakalauro ir vientisąsias studijas?

  Stojantiesiems bus sudarytos palankios sąlygos rinktis stojamuosius egzaminus, kurie vyks du kartus:

  Pavasarį - 2019-03-11 – 2019-03-29  ir  Vasarą -  2019-06-17 – 2019-07-05

  Keičiasi konkursinio balo sandara

  Stojant į menų krypčių grupės studijų programas brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, išskyrus architektūros programas. Stojant į architektūros krypties studijų programas konkursinį balą sudaro stojamojo egzamino, matematikos brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir bet kurio dalyko, nesutampančios su kitais dalykais, brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo.

  Stojamojo egzamino struktūra

  Stojamąjį egzaminą sudarys trys dalys:

  • vertinama atlikta kūrybinė užduotis,
  • kūrybinių darbų aplankas ir
  • stojamasis pokalbis

  Minimalūs rodikliai

  Nuo 2019 metų įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje minimalus rodiklis stojant į menų studijų krypčių grupės programas yra išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbosĮvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40. Penkių geriausių metinių vertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. Vidurkis skaičiuojamas iš privalomų mokytis dalykų. Šie rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų.

  Konsultacijos stojantiesiems

  Visuose fakultetuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje  ir Telšiuose nuo sausio iki gegužės mėn. bus vykdomos konsultacijos. Stojantysis numatytu laiku gali atvykti į fakultetą, kuriame yra vykdomos jį dominančios studijos, prieš tai iš anksto būtinai užsiregistravęs. Į konsultacijas privaloma iš anksto užsiregistruoti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki numatytos konsultacijos dienos. Registruotis galima tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Registruojantis reikia nurodyti vardą, pavardę, dominančios studijų programos pavadinimą, savo kontaktinius duomenis (telefono numerį ir el. pašto adresą). Registracija patvirtinama nurodytu el. pašto adresu išsiunčiant elektroninį laišką, kuriame nurodoma paskirtos konsultacijos data, laikas ir vieta.

  Padalinys Konsultacijų laikas

  Kontaktai registracijai

  išankstinė registracija

  Telšių fakultetas
  Muziejaus g. 29a, Telšiai
  Kiekvieną penktadienį nuo 10    iki 14val.

  tel. 8 444 51297; el. p. telsiai@vda.lt

   


  Jei skubiai reikia atsakymo, norite sužinoti tai, kas Jums neaišku, kreipkitės į studijų tarnybą nurodytais kontaktais:

  8 (5) 2105454  – Vilniuje

  + 370 (444) 51297 - Telšiuose

  El. paštas – studijos@vda.lt, vda@vda.lt, telsiai@vda.lt

  Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į bakalauro ir vientisąsias studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.

  2019 metais Atvirų durų dien VDA Telšių fakultete:

  Padalinys Adresas

  Data

  Telšių fakultetas Muziejaus 29 a, Telšiai

  2019 - 04 - 12  11val.

  Daugiau informacijos rasite čia