Tarptautiniai ryšiai

Vilniaus dailės akademijos dėstytojai ir darbuotojai turi galimybę pasinaudoti šiomis programomis:

Išvykti dėstymo (dėstyti, vesti kūrybines dirbtuves, dalyvauti peržiūrose, vertinimo komisijose ir pan.) vizitams:
- pagal Erasmus+ programą į VDA partneres aukštąsias mokyklas - konkursai ir finansavimo sąlygos;
- pagal Nordplus programą į KUNO, CIRRUS ir NBAA tinklams priklausančias Šiaurės-Baltijos regiono aukštąsias mokyklas - finansavimo sąlygos;

Išvykti mokymosi vizitams ir stažuotėms (dalyvauti mokymuose, konsultuotis studijų programų tobulinimo ir dėstymo klausimais, kt. kvalifikacijos kėlimo tikslais):
- pagal Erasmus+ programą - konkursai ir finansavimo sąlygos

Pakviesti dėstytojus iš užsienio šalių dėstymo vizitams:
- pagal Erasmus+ programą iš VDA partnerių aukštųjų mokyklų arba organizacijų (įmonių) - konkursai ir finansavimo sąlygos;
​- pagal Nordplus programą iš KUNO, CIRRUS ir NBAA tinklams priklausančių Šiaurės-Baltijos regiono aukštųjų mokyklų - finansavimo sąlygos;
- pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsieniečių dėstytojų rėmimo programą - konkursai ir finansavimo sąlygos skelbiamos kasmet VDA naujienose bei siunčiamos tarnybiniu el. paštu;

Pakviesti studentus iš užsienio dalyvauti VDA rengiamose kūrybinėse dirbtuvėse pagal Nordplus programą:
jeigu organizuojate kūrybines dirbtuves anglų kalba, kurias veda VDA arba kviestiniai užsienio dėstytojai, prašytume numatyti bent 2 vietas ir studentams iš KUNO, CIRRUS, NBAA institucijų - daugiau informacijos.

Išvykti į studiją Paryžiuje - daugiau informacijos.

Informacija apie vykstančius konkursus ir kitas galimybes siunčiama visiems VDA darbuotojams tarnybiniu el. paštu. 

 Jeigu turite klausimų, kviečiame kreiptis international@vda.lt