• Naujienlaiškis
 • Tekstilės menas ir dizainas

  Tekstilės meno ir dizaino programos išskirtinumas – tarpkryptiškumas, savyje talpinantis meninės tekstilės (dailininko individualumo ugdymą, tekstilės raiškos galimybių įvaldymą) bei tekstilės dizaino (idėjos, funkcijos ir estetikos apjungimą tekstilės kūrinyje) plačias galimybes. Kviečiame visus peržiūrėti vaizdo filmą, kurioje programos teikiamas galimybės pristato dėstytojai, studentai, alumnai.

   

  Studijų programa skirta rengti tekstilės dailininką, turintį susiformavusią meninę pasaulėžiūrą, kompetencijas, reikalingas kultūrinei, meninei veiklai vykdyti ir naujovėms diegti, esant sudėtingoms situacijoms, nuolat kintančiai profesinei ir socialinei aplinkai, mokymosi visą gyvenimą įgūdžių, kritinio vertinimo nuostatas, socialinę ir moralinę atsakomybę už savo profesinės veiklos įtaką meno reiškiniams ir procesams plačiame visuomeniniame, ekonominiame, kultūriniame kontekste.

  Tekstilės meno ir dizaino programos kūrėjas tiki, kad šiuolaikinė meninė tekstilė yra taikomojo ir vizualaus meno susikirtimo taškas. Tekstilės meno ir dizaino magistrantūroje motyvuotas studento kūrybinės pozicijos pasirinkimas atsispindi individualiuose studijų planuose. Programoje, bendradarbiaujant su kitais universitetais, Lietuvos tekstilės įmonėmis, vykdomi jungtiniai kūrybiniai projektai, naujų technologijų mokymai, kūrybinės dirbtuvės, konferencijos, parodos. Bendradarbiaujant su architektais ir interjero dizaineriais, absolventų kūryba harmoningai įsilieja į konkrečias architektūros erdves, su parodų kuratoriais - į šiuolaikinio meno areną. Taip pat vykdomi bendri tekstilės ir drabužių dizaino projektai, atskleidžiantys naujas abiejų specialybių galimybes.

  Programoje orientuojamasi į studento mokymąsi visą gyvenimą ir individualų studijų planą, todėl taikomas mokymosi pagal sutarimus metodas (individualūs susitarimai tarp studento ir dėstytojo, kuriais apibrėžiami ketinami pasiekti rezultatai, atlikimo laikas bei atsiskaitymo būdai), tiriamieji metodai (informacijos paieška ir analizė, pranešimų rengimas ir pristatymas, eksperimentai meno laboratorijose), individualios konsultacijos ir debatai, probleminis mokymas, sprendžiant konkrečias kultūrines, socialines ar technologines problemas, pasitelkiant atvejo analizės, projekto metodą. Studijų metu studentai rengia ir dalyvauja parodose, dirbtuvėse, konferencijose ir kitokiuose viešuose renginiuose.

  Būtina

  • Menų bakalauro diplomas;
  • Kūrybinių darbų peržiūros įvertinimas;
  • Suformuluotos ir užrašytos magistrantūros tezės, kuriose glaustai paaiškinama noro stoti į magistrantūrą motyvai, pateikiamas numatomo magistrinio darbo kūrybinis projektas (kūrybiniai tikslai) ir teorinės tiriamojo darbo tezės;
  • Stojamasis pokalbis, kurio metu patikrinama stojančiojo motyvacija ir gebėjimas argumentuoti pasirinktą magistrinio darbo temą.

  Išsamiau