• Naujienlaiškis
 • Taikomoji keramika | Magistrantūra | Kaunas

  Programa apjungia meno, humanitarinių, socialinių ir specialybinių studijų dalykus.

  Programos tikslas – parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkantį profesionalų taikomosios keramikos specialistą, gebantį projektuoti ir realizuoti sudėtingus vaizduojamojo meno ir autorinio dizaino objektus, turintį mokslinių ir meninių tyrimų įgūdžių, gebantį kurti individualias menines koncepcijas taikant novatoriškus problemų sprendimo būdus, plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai, organizuoti darbą, jam vadovauti ir bendradarbiauti šalies bei tarptautiniu mastu, pasirengusį tęsti studijas meno doktorantūroje.

  Programos išskirtinumas

  Tai vienintelė Lietuvoje vykdoma Taikomosios keramikos magistrantūros studijų programa. Studentams suteikiama išskirtinė galimybė rinktis keramikos antros pakopos studijas ir jose taikomus studijų principus: sudaromas individualus magistro studijų planas, analizuojama ir tiriama pasirinkto profilio tema, akcentuojant glaudų idėjos ir modernių technologijų ryšį bei įvairių mokslo ir meno sričių tarpdiscipliniškumą.

  Taikomosios keramikos magistrantūros studijose suteikiamos plataus spektro mokslo ir meno žinios, įgyjama mokslinio ir meno tyrimo o tiriamojo darbo patirtis, lavinami praktiniai-kūrybiniai ir sisteminio mąstymo įgūdžiai bei supratimas apie šiuolaikinės keramikos procesus Lietuvos ir pasaulio mokslo, verslo ir socio-kultūriniuose kontekstuose.

  Programos kodas

  621W10008

  Kvalifikacinis laipsnis

  Taikomosios keramikos magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Priėmimo reikalavimai

  Taikomosios keramikos bakalauro kvalifikacinis arba jį atitinkantis laipsnis

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Daugiau informacijos