• Naujienlaiškis
 • Taikomasis menas

   

  Taikomojo meno II-osios pakopos studijų programos tiksas yra suteikti universitetinį, europinius standartus atitinkantį, tarpkryptinį (dailės ar dizaino) išsilavinimą, parengiant tarpdisciplininio profilio taikomojo meno kūrėjus-praktikus, gebančius reflektuoti meno teorijas, kritiškai mąstyti ir kurti meno kūrinius, taikant vizualinių ir erdvinių metodų įvairovę bei inovacijas kūrybinio proceso tikslais, kurti savo profesinės veiklos viziją bei aktyviai dalyvauti socialinio ir kultūrinio gyvenimo procesuose,  prisidedant prie pokyčių bendruomenėje, valstybėje ir pasaulyje

  Programos kodas 6213PX002
  Kvalifikacinis laipsnis Magistras
  Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra
  Priėmimo reikalavimai Bakalauro kvalifikacinis arba jį atitinkantis laipsnis
  Studijų programos formos Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų