Mados dizainas

Programos kodas

6211PX011

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Dizaino studijų krypties tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos dizainerius, įgijusius žinias ir gebėjimus, leidžiančius savarankiškai dirbti mados dizaino srityje ir gebančius:
- įvairiapusiškai ir kompleksiškai tenkinti visuomenės ir individo darnios aplinkos reikmes;
- formuoti harmoningą aplinką, skatinti teigiamus kultūrinės, materialinės ir socialinės gerovės pokyčius;
- analizuoti ir kritiškai vertinti procesus vykstančius šiuolaikiniame dizaine, įžvelgti mados dizaino vystymosi tendencijas ir principus;
- kurti kokybiškus mados dizaino produktus, motyvuotai pateikti savo sprendimus ir idėjas projektine kalba;
- praktiškai taikyti teorines ir technologines žinias, siekiant sukurti inovatyvius mados dizaino produktus
- organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą;
- dirbti tarpdisciplininėse komandose nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;
- savarankiškai mokytis visą gyvenimą.

Studijų programos anotacija

Magistrantūros studijos – tolesnis meninės saviraiškos laisvėjimo etapas. Pastaruoju metu itin daug dėmesio skirta magistrantūros studijų programos tobulinimui, atsižvelgiant į studentų apklausas ir gyvenimišką poreikį. Dveji magistrantūros studijų metai – tai specializacija siauresnėje mados dizaino, verslo, fotografijos ar kt. srityse. Į studijų programą įvestos naujos disciplinos: Mados tendencijų numatymo strategija, Mados dizaino marketingas, Mados dizaino inovacijos ir technologijos, Mados psichologija ir sociologija, Pažangi mada. Studentai skatinami pristatyti savo meninius tyrimus ir kūrybinius praktinius darbus visuomenei, vyksta susitikimai su potencialiais darbdaviais, kūrybinės dirbtuvės su pripažintais menininkais.
Teorinio magistrantūros studijų darbo tikslas – išmokti pagrįsti savo idėją, remiantis meno istorijos, filosofijos žiniomis, pavyzdžiais, analogais ir kita informacija. Visos įmanomos bazinės studijos, filosofijos, menotyros žinios, visapusiškas profesinis išprusimas priartina žmogų prie intelektualios laisvos saviraiškos. Ta saviraiška toli gražu nėra abstrakti, nes mados dizainas yra bene labiausiai susietas su žmogumi ir jam skirtas. Abstrakčių, konceptualių, postmodernių ir paprastų, šiuolaikiniu funkcionalumu išsiskiriančių idėjų įgyvendinimas – pagrindinė kryptis, kuria einant galima kostiumo dizaino raidos perspektyva. Šiam tikslui pasiekti būtinos sąlygos: informacijos gavimas, analizavimas ir perteikimas; informacijos išsaugojimas; gilinimasis į etnokultūros šaknis, ieškojimas savo tautos išskirtinumo kitų kultūrų fone; individualios saviraiškos plėtojimo galimybės; projektavimo pramonei ypatybės ir praktika; mados teoretikų rengimo galimybės – tolesnės studijos doktorantūroje, kurios įgalintų besigilinančius į kostiumo ir mados istoriją ir jo raidą, įgalintų studentus tapti profesionaliais mados teoretikais, istorikais, kritikais; praktinių darbų realizavimo galimybės (užsakymų, gamybinių bazių studentų idėjoms realizuoti; finansavimo, paramos studijoms, salonams įkurti, kuriuose būtų realizuojami studentų kūrybiniai darbai, vykdomi užsakymai); nuolatinis katedros dėstytojų kvalifikacijos kėlimas.

Profesinės karjeros galimybės

Studijų programos absolventai gali dirbti: mados dizaineriais (kurti menines, reprezentacines, reklamines, pramonines kolekcijas); įsidarbinti tekstilės, siuvimo ir kitokiose įmonėse; teatro, kino ir kitų scenos menų, televizijos produkcijos kostiumo dailininkais; dėstyti aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokyklose, meno mokyklose (įgijęs papildomą pedagoginę kvalifikaciją); dirbti įmonių eksperimentinėse laboratorijose (kurti eksperimentinius modelius); dirbti mados sklaidos srityje (žurnalistais, mados fotografais, mados ekspertais, mados renginių meniniais vadovais); kurti savo mados namus ir plėtoti mados verslą, dalyvauti tarptautiniuose ir tarpdisciplininiuose projektuose, tęsti studijas III-oje pakopoje (dizaino ar meno doktorantūroje).

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Prof. Jolanta Talaikytė
Vilniaus fakultetas, Mados dizaino katedra

Išsamiau