• Naujienlaiškis
  • Fotografija ir medijos menas

    Katedra rengia tarpdisciplininius medijų menininkus, turinčius pakankamą humanitarinį išsilavinimą ir mokančius taikyti naujausias technologijas (fototechniką, videotechniką, kompiuterius, kitą audiovizualinę techniką). Naujos šiuolaikinio meno tendencijos ir menų integracija padeda absolventams įgytas žinias pritaikyti moderniųjų komunikacijų pasaulyje. Įvairios medijų meno formos tampa vis aktualesnės ir kūrybinei visuomenei: fotografija, kinas, videofilmai, televizija ir pagaliau internetas yra galingos komunikacijos priemonės, naudojamos šiuolaikiniame mene. Vis daugėja meno darbų, kuriamų fotografijos, video- ar skaitmeninėmis technologijomis. Savo ruožtu, vis daugiau klausimų kelia meno ribų problema. Studijuoti naujas situacijas ir nuolat besikeičiančias technologijas šiandien būtina. Todėl Fotografijos ir medijos meno katedra kuruoja su šiuolaikinėmis technologijomis susijusias specialybes. Šiuo metu katedroje vykdomos dvi studijų programos – Fotografijos ir medijos meno bei Animacijos. Praktiniams darbams atlikti katedroje yra įkurtos ir tobulinamos trys technologinės studijos – fotografijos, multimedijos ir animacijos.