• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6211PX007

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dizaino magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  • Ugdyti dizainerį-tyrėją, dizaino ekspertą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, gebančią objektyviai ir kritiškai vertinti visuomenės raidos bei vartojimo kultūros tendencijas bei scenarijus; gebančią identifikuoti, nagrinėti, ir spręsti kompleksines sociokultūrines, sociomaterialines, aplinkos, tvarumo, technologijų ar ekonomines, verslo problemas gaminių ar kontekstualaus dizaino srityse; gebančią nukreipti, pozicionuoti ir atrasti asmeninę kūrybinės veiklos definiciją ir išskirtinumą. 
  • Plėtoti teorines ir praktines dizaino srities, tarpdisciplinines bei bendrąsias žinias, vykdyti dizaino mokslinę, tiriamąją veiklą bei tyrimų duomenimis grįsti praktinės veiklos rezultatus. 
  • Vystyti gebėjimus kurti inovatyvias gaminių ar kontekstualaus dizaino koncepcijas bei projektuoti kompleksinius dizaino objektus, sistemas, procesus ar paslaugas, konkurencingus tarptautiniame lygyje bei įgyvendinti projektus bendradarbiaujant su įvairių sričių įmonėmis ir organizacijomis.

  Studijų programos anotacija

  Magistro studijos Dizainas (gaminių dizainas) – tai dviejų metų tarpkryptinė studijų programa, kurios tikslas suteikti bakalauro laipsnį turintiems dizaineriams galimybes gilinti žinias bei tobulinti įgūdžius įgalinančius nagrinėti ir spręsti kompleksines dizaino problemas plačiame kultūriniame, socialiniame, verslo kontekste, projektuoti sudėtingus dizaino objektus bei jų sistemas, vykdyti mokslinę - tiriamąją veiklą bei mokslinių tyrimų duomenimis grįsti praktinės veiklos rezultatus. 
  Studijų metu vykdomi projektai bendradarbiaujant su verslo, pramonės , socialiniais partneriais. Studentai turi galimybes stažuotis Lietuvos bei užsienio įmonėse, aukštosiose mokyklose, taip pat naudotis šiuolaikiškai įrengtomis akademijos dirbtuvėmis bei auditorijomis. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Baigusieji dizaino magistro studijų programą gali dirbti kūrybinį dizainerio - tyrėjo, projektų vadovo darbą projektavimo, gamybos, paslaugų, reklamos įmonėse, dizaino studijose, visuomeninėse ir valstybinėse organizacijose, žiniasklaidoje. Absolventai gali steigti individualias dizaino įmones, ar dirbti laisvai samdomais dizaineriais, vykdyti konsultacinę, ekspertinę veiklą, dėstyti dizainą aukštosiose mokyklose, dirbti dizaino publicistikos, kuratorystės srityse, tęsti studijas meno ir dizaino doktorantūroje.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  doc. Juozas Brundza
  Aukštųjų studijų fakultetas, Dizaino katedra

  Išsamiau | Kaunas

  Išsamiau | Vilnius