Dailės terapija

Doc. dr. Stanislovas Mostauskis dalyvavo ruošiant jungtinę LSMU ir VDA magistro studijų dailės terapijos programą, yra šios programos studijų komiteto narys, dėstytojas, baigiamųjų darbų vadovas. Baigė Vilniaus dailės akademiją, įgijo menotyros specialybės magistro diplomą. 2002 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Dirba VDA Kauno dailės fakultete ir Lietuvos kultūros tyrimų institute. Lietuvos estetikų asociacijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos narys, tęstinių mokslo leidinių Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai (LKTI) bei Neklasikinė filosofija (LKTI) redakcinių kolegijų narys. Surengė virš dešimt autorinių tapybos parodų. Paskelbė monografiją, keliasdešimt mokslo publikacijų recenzuojamuose leidiniuose. Mokslinių tyrimų sritis – neklasikinė Vakarų filosofija, estetika ir meno filosofija, psichopatologija, postmodernus diskursas.