Dailės terapija

Audronė Brazauskaitė – socialinių mokslų daktarė, dailės terapeutė ir dailės terapijos profesijos pradininkė Lietuvoje, turinti daugiau nei 20 metų dailės terapijos praktinę patirtį. Nuo 1997 m. nuolat stažavosi dailės terapijos kviestinių lektorių iš Roehampton‘o ir Hertfordšyro universiteto (JK) mokymuose. Dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse LR Seime ir LR SAM, siekiant dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje. Nuo 2012 m. dirbo LSMU VDA KF antrosios pakopos programos „Dailės terapija“ programos sudarymo darbo grupėje. Nuo 2015 m. − LSMU Reabilitacijos klinikos lektorė antrosios pakopos programoje „Dailės terapija“ (VDA KF-LSMU). Dėsto esminius dailės terapijos studijų modulius: „Psichosocialinė ir emocijų raiška piešiniuose“, „Vizualinės raiškos komunikatyvumas“, „Dailės terapijos procesas“.  LSMU VDA programos „Dailės terapija“ atstovė ECARTE (Europos menų terapijų mokymo konsorciumas), VŠĮ „Menų terapijos centras steigėja ir vadovė. 1997 m. dalyvavo įsteigiant Lietuvos dailės terapijos taikymo asociaciją (TTA), 2003-2010 m. − LDTTA pirmininkė, nuo 2014 m. LDTTA tarybos narė. Knygų „Vaikų dailės terapinis aspektas“ autorė ir „Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai – socialiniai performansai“ bendraautorė, monografijos „Menas, terapija, sveikata“ sudarytoja. Darbe remiasi raidos ir psichoanalitiniu požiūriais.