• Naujienlaiškis
 • Tekstilės restauravimas | Magistrantūra | Vilnius

  Tekstilės restauravimo studijos

  Tekstilės restauravimas – naujausia „Dailės ir interjero restauravimo“ studijų programos Vilniaus fakultete specializacija, pradėjusi veikti nuo 2016 m. rudens semestro. Studijos vyksta pirmoje (bakalauro) ir antroje (magistro) studijų pakopoje.
  Studijų kokybei svarbūs tekstilės technikų ir technologijų, piešimo ir tapybos įgūdžiai,  bendrosios teorinės disciplinos. Atliekant tekstilės restauravimo darbus, kai būtina nuolatinė darbų vadovo (specialybės dėstytojo) priežiūra, dirbama individualiai su studentu. Praktinius darbus prižiūri Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro Restauravimo taryba. Su pastarąja įstaiga Vilniaus dailės akademija ypač glaudžiai bendradarbiauja. Studentai aprūpinami restauruojant reikalingomis medžiagomis ir įrankiais. Paminklotvarkos katedroje suformuota speciali paminklotvarkos ir restauravimo klausimus nagrinėjanti biblioteka, kaupiami studentų teoriniai darbai. Studentai kaip metodinę medžiagą naudoja P. Gudyno restauravimo centro archyve saugomus restauravimo pasus.
  Studentai įgyja tekstilės restauravimo patirties, supažindinami su kūrinio materialine struktūra, jos destrukcijos faktoriais. Išmoksta nustatyti pažeidimo rūšį ir kilmę, atlikti nesudėtingus konservavimo darbus, pildyti reikalingus dokumentus.
  Baigdamas bakalauro studijas ir atlikdamas baigiamąjį darbą studentas privalo parodyti, kad moka parengti restauravimo darbų programą ir išmano šių darbų metodiką. Restauruodamas turi atskleisti, kaip įsisavino teorines žinias, ar sugeba pritaikyti jas praktikoje, ar geba argumentuoti savo veiksmų tinkamumą. Studentas paruošia restauruojamo kūrinio dokumentus, už kuriuos atestacinė komisija gali suteikti III tekstilės restauratoriaus kategoriją.
  Antrojoje – magistrantūros studijų pakopoje tekstilės restauravimo studentai supažindami ne tik su restauravimu ir restauruojamų darbų dokumentavimu, bet taip pat mokoma remiantis analogais atlikti rekonstrukciją. Baigdamas studijas magistrantas turi parašyti ir apginti baigiamojo darbo teorinę dalį, kurios turinys susijęs su restauravimo procesų problemomis, taip pat restauruoti vidutinio sudėtingumo tekstilės darbą ir pateikti išsamius restauravimo dokumentus.
  Svarbi tiek bakalauro, tiek ir magistro studijų dalis – vasaros praktikos. Čia studentai pritaiko teorinėse paskaitose įsisavintas meninio restauravimo žinias.