• Naujienlaiškis
  • Skulptūros restauravimas | Magistrantūra | Vilnius

    Skulptūros restauravimo studijos

    Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedroje skulptūros restauravimo specialybės studentams yra dėstomi įvairūs skulptūrai pažinti reikalingi dalykai: skulptūros restauravimo istorinė raida, skulptūros restauravimas, skulptūros kopijavimas, medžio skulptūra ir dekoras ir kt.Studentai įgyja teorinių žinių: susipažįsta su skulptūros restauravimo ištakomis, raida, sužino, kaip nuo estetinių romantinių restauravimo principų pamažu ateita iki mokslinio požiūrio ir įvairiapusio šios paveldo rūšies vertinimo ir svarbos. Skulptūros paveldas čia pateikiamas kaip knyga, kurią studentas skatinamas pats vartyti, gilintis ir studijuoti. Tai darydamas jis pastebi šios srities įvairovę ir giminystę su kitomis sritimis: dailės istorija, medžiagų mokslu, chemijos pagrindais ir tyrimų svarba, technologijomis, tradicijų tęstinumu – gali atrasti netgi savo nacionalinį identitetą.

    Perprantant šią sritį tenka padirbėti su skirtingomis medžiagomis: stiuko lipdiniais ir skulptūra, puošiančia bažnyčių sienas ir skliautus; įvairių rūšių marmuru ir granitu, kurie naudoti tiek ištisiems didikų memorialinių paminklų ansambliams, tiek ir kuklesniems kapinių antkapiams pažymėti; mediena, kuri kaip pati universaliausia medžiaga sutinkama bažnyčių interjerų ir fasadų skulptūrose: tai altorių drožiniai, įvairūs baldai, memorialiniai paminklai, vadinamoji mažoji architektūra ir daugelis kitų pavidalų. Na, ir žinoma, lipdoma iš molio, liejamos gipso formos. Be to, restauruoti gipso modelius tikrai tenka dažnai, nes jų yra itin daug. Kadangi ši medžiaga nepatvari, todėl reikalauja nuolatinės priežiūros ir restauratorių dėmesio.

    Paminklotvarkos katedros skulptūros restauratoriai suspėjo padirbėti Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šiaurinėje ir pietinėje zakristijose, kur restauravo visus skliautus su gausia brandžiojo baroko italų meistrų stiuko skulptūra ir lipdyba. Studentai prisidėjo grąžindami pagrindinio fasado frontono reljefą. Dirbta atskiriant Vilniaus Misionierių vienuolyno oficinos frontono reljefus, Vilniaus Sapiegų rūmų vartų skulptūras, Vilniaus Bernardinų bažnyčioje iš dalies restauruotas Švč. Trejybės altorius, memorialinio paminklo stiuko lipdiniai, Tverečiaus (Ignalinos raj.) bažnyčioje restauruota medinė šv. Pauliaus skulptūra ir kt. Vilniaus istorinėse Rasų ir Bernardinų kapinėse per vasaros praktiką atliekama tiek prevencinė restauracija, tiek ir atskirų skulptūrų restauravimas ar ištisų kapaviečių tvarkymas.