• Naujienlaiškis
 • Molbertinės tapybos restauravimas | Magistrantūra | Vilnius

  Molbertinės tapybos restauravimo studijos

  Molbertinės tapybos restauratoriai Vilniaus dailės akademijoje pradėti rengti 1997 metais. Specializuotis tapybos restauravimo kasmet būdavo priimami 2–4 studentai, baigę tapybos bakalauro I ir II kursus. Pirmosios pakopos studijų absolventai gali tęsti mokslą magistrantūroje. 2013 m. patvirtinus naują bakalauro studijų programą, atsirado galimybė molbertinės tapybos restauravimą studijuoti nuo pirmo kurso.

  Studijų kokybei svarbūs piešimo ir tapybos įgūdžiai bei bendrosios teorinės disciplinos, o atliekant molbertinės tapybos restauravimo darbus, kai būtina nuolatinė darbų vadovo (specialybės dėstytojo) priežiūra, dirbama individualiai su studentu. Praktinius darbus prižiūri Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro Restauravimo taryba. Su pastarąja įstaiga Vilniaus dailės akademija ypač glaudžiai bendradarbiauja. Studentai aprūpinami restauruojant reikalingomis medžiagomis ir įrankiais. Paminklotvarkos katedroje suformuota speciali paminklotvarkos ir restauravimo klausimus nagrinėjanti biblioteka, kaupiami studentų teoriniai darbai. Studentai kaip metodinę medžiagą naudoja P. Gudyno restauravimo centro archyve saugomus restauravimo pasus.

  Studentai įgyja molbertinės tapybos restauravimo patirties, supažindinami su kūrinio materialine struktūra, jos destrukcijos faktoriais. Išmoksta nustatyti pažeidimo rūšį ir kilmę, atlikti nesudėtingus konservavimo darbus, pildyti reikalingus dokumentus.

  Baigdamas bakalauro studijas ir atlikdamas baigiamąjį darbą studentas privalo parodyti, kad moka parengti restauravimo darbų programą ir išmano šių darbų metodiką. Restauruodamas turi atskleisti, kaip įsisavino teorines žinias, ar sugeba pritaikyti jas praktikoje, ar geba argumentuoti savo veiksmų tinkamumą, įvertinti dailės kūrinio meninės vertės požymius. Paprastai diplominiam darbui parenkamas nedidelio formato paveikslas, kurio pagrindą reikia tvirtinti (dubliuoti). Studentas paruošia restauruojamo kūrinio dokumentus, už kuriuos atestacinė komisija gali suteikti III molbertinės tapybos restauratoriaus kategoriją.

  Antrojoje – magistrantūros studijų pakopoje molbertinės tapybos restauravimo studentai supažindami su paveikslų ant lentų skydo, metalo bei kitų medžiagų pagrindo restauravimu, restauruojamų darbų dokumentavimu. Mokoma remiantis analogais atlikti rekonstrukciją. Baigdamas studijas magistrantas turi parašyti ir apginti baigiamojo darbo teorinę dalį, kurios turinys susijęs su restauravimo procesų problemomis, taip pat restauruoti vidutinio sudėtingumo molbertinės tapybos darbą ir pateikti išsamius restauravimo dokumentus.

  Svarbi tiek bakalauro, tiek ir magistro studijų dalis – vasaros praktikos. Čia studentai pritaiko teorinėse paskaitose įsisavintas meninio restauravimo žinias.