• Naujienlaiškis
 • Aktualiausias naujienas sekite KATEDROS FACEBOOKE

  Individualaus meno projekto kryptys

  Animacija, fotografija, medijų menas, tarpdisciplininis menas, meninis tyrimas ir kitos sritys pagal dėstytojų kompetencijas

  Programos kodas ir kvalifikacinis laipsnis

  6211PX008, Fotografijos ir medijos magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Aukštos kvalifikacijos, visiškai savarankiškas medijų menininkas, gebantis atlikti meninį tyrimą ir įgyvendinti inovatyvius meno projektus, konkurencingus tarptautinio meno pasaulyje.

  Studijų programos anotacija

  Medijų meno magistras - aukštos kvalifikacijos, visiškai savarankiškas medijų menininkas, pasižymintis kritiniu mąstymu, sugebėjimu vertinti ir reflektuoti medijų problematiką, ieškoti kūrybinių sprendimų, juos vystyti ir įgyvendinti. 
  Studijuojant magistrantūroje atliekama meninės problemos konteksto analizė, gilesnės teorinių šaltinių studijos, logikos pagrindų gilinimas diskusijose, praktinio darbo vykdymas, dalykiška savo ir kolegų darbų analizė, meno kūrinių pristatymas visuomenei. 
  Magistras gebės atlikti meninį tyrimą medijų srityje, savitai spręsti menines problemas, originaliai formuluodamas idėjas. Gebės aiškiai pristatyti savo ambicingas išvadas tiek specialistams, tiek ir platesnei visuomenei žodžiu bei raštu, organizuoti ir realizuoti sudėtingus daugiadalykinius sumanymus, prisiimti socialinę, etinę ir ekologinę atsakomybę, vadovauti kūrybiniam kolektyvui. 
  Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios aukštojo universitetinio mokslo studijų pakopos medijų menų arba artimos studijų krypties programas. 
  Tai yra vienintelė Fotografijos ir medijų menų krypties magistrantūros programa Lietuvoje. Šioje programoje atliekamas meninis tyrimas, analizuojant meninių problemų praktinius ir teorinius kontekstus. Baigiamasis darbas - Iintegruotų teorinių žinių ir meninės praktikos sintezė. 
  Magistras turi būti ištobulinęs savarankiško mokymosi ir darbo įgudžius, pasirengęs siekti menininko karjeros nacionalinėje ir tarptautinėje meno scenoje, steigti kūrybines įmones, dėstyti aukštosiose mokyklose, dalyvauti trečios pakopos - meno doktorantūros studijose.

  Profesinės karjeros galimybės

  Magistras pasirengęs siekti menininko karjeros nacionalinėje ir tarptautinėje meno scenoje. 
  Gali užsiimti individualia kūrybine veikla, dirbti pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, dalyvauti trečios pakopos – meno doktorantūros studijose. Taip pat dirbti kūrybinėse industrijose (televizijos ir kino studijose, reklamos agentūrose), steigti kūrybines įmones. 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  prof. Artūras Raila
  Aukštųjų studijų fakultetas, Fotografijos ir medijos meno katedra

  Išsamiau (pilnas studijų planas nuo 2020/2021 m.m.)