• Naujienlaiškis
  • Istorinio interjero restauravimo studijos

    Interjero restauravimo magistro programos studijos Vilniaus dailės akademijoje suteikia žinių apie istorinių interjerų ir jų elementų konservavimo, restauravimo ir atkūrimo metodus. Pasirenkant tvarkymo darbų metodus, siekiama įtvirtinti šių dienų požiūrį į autento suvokimą ir jo tvarkymo būdus, remiantis pasauline moksline ir juridine praktika. Studentai supažindinami su statinių vidaus patalpų plano, gyvensenos būdo kaita skirtingais amžiais, interjerų stilistiką lemiančiais architektūros ir meninio dekoro bruožais. Studijuojant patalpų sienų, grindų, lubų apdailą kartu perteikiamos žinios apie pastatų vidaus įrangos ir taikomosios dailės kūrinių – baldų, apšvietimo prietaisų, šildymo sistemų įrangos, tekstilės, keramikos ir porceliano gaminių, dekoro ornamentikos stilistikos kaitą ir ypatumus.

    Vykdant praktinius darbus siekiama susipažinti su Lietuvos restauratorių darbais, aplankyti jau sutvarkytus ar šiuo metu tvarkomus objektus, susitikti su architektūros, polichromijos tyrėjais, restauravimo projektų autoriais. Studentai analizuoja įvairių sričių tyrimų eigą, išmoksta naudotis archyvuose sukauptais dokumentais. Per vasaros praktikas turi galimybę padirbėti restauravimo projektavimo biuruose, atlikdami konkrečias gamybines-praktines užduotis.

    Kursinių ir diplominių darbų tematika labai įvairi. Vykdytos gotikos laikotarpio prekybos paskirties patalpų interjero istorinės rekonstrukcijos pašte Vilniuje, Vokiečių g. 22. Bandyta suvokti, kaip galėjo atrodyti Medininkų pilies bokšto gyvenamosios ir reprezentacinės patalpos. Renesanso laikotarpio architektūros, interjero dekoro studijos paskatino studentus savo interjero restauravimo specializacijos kursiniams darbams pasirinkti Siesikų ir Panemunės pilies rezidencijų interjerus. Baroko stiliaus studijų rezultatai – istorinio interjero restauravimo bei atkūrimo projektai Šv. Stepono bažnyčioje, Sapiegų rūmuose, kur panaudoti ir stilistinės interpretacijos taikymo metodai.

    Studijuojant skatinama ieškoti sektinų analogiškų pavyzdžių. Jų pažinimas leidžia giliau suvokti interjerų stilistikos raidą ir priežastis, skatinančias interjero stilių kaitą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, o kai kada ir pasaulyje. Architektūros, interjero stilių kaita ir įvairovė gerai atspindėta studentų projektuose. Dalis „drąsuolių“ ryžosi gilesnėms istorizmo laikotarpio interjero stilistikos studijoms ir savo projektams pasirinko Plungės dvaro rūmus, Vilniaus pilies intendanto namo patalpas (XIX a. pastato fragmentai atkuriamuose Žemutinės pilies Valdovų rūmuose). Daugeliui Lietuvos dvarų būdingi sodrūs, įvairių istorinių stilių pakartojimo pagrindu dekoruoti interjerai. Vienas tokių – Gelgaudiškio dvaro rūmai, kaip solidaus moderno interjero restauravimo pavyzdys, taip pat tapo mūsų studentų tyrimų ir projektų objektu