Taikomoji grafika | Bakalauro studijos | Kaunas

Prof. Rolandas Rimkūnas

Dėsto vizualaus meno, grafikos meno ir socialumo (plakato, autorinės iliustracijos), vasaros praktikos disciplinas, studentams pasirinkus vadovauja jų baigiamiesiems darbams.

Šiuolaikinio lietuvių grafikos meno fenomenas, vienas pilietiškai aktyvių menininkų, ironija nuvainikuojantis istorines vertybes, savo kūryba dažnai provokuojantis atviriems pokalbiams apie Lietuvos praeitį ir dabartį. Yra grafikos menų magistras, VDA KDF docentas. Didžiąją kūrybos dalį skiria heraldikos ir grafinio dizaino darbams (herbai, herbiniai antspaudai, vėliavų projektai, logotipai, ženklai, plakatai). Taip pat aktyviai kuria klasikinės grafikos, konceptualaus piešinio, knygų iliustracijos srityse.