• Naujienlaiškis
  • Taikomoji grafika | Bakalauro studijos | Kaunas

    Doc. Matas Dūda

    VDA dėsto nuo 2006 metų, Kauno fakultete studentus moko knygrišystės pagrindų, knygos – objekto disciplinos.

    Dalyvauja tarptautinėse parodose, dirba estampo ir knygrišystės srityse. Tarp kitų dailės krypties programų studentų yra ypatingai populiarus ir autoritetingas kaip knygrišystės meno žinovas. Kuria juodai baltus estampus, kuriuose atsiskleidžia tai, kas šiuo momentu svarbiausia, bet ne tai, kas visuotinai svarbu ir turėtų rūpėti. 2012m. parengė ir išleido vadovėlį Trumpa esė apie giliaspaudę su netechnologiniais nukrypimais".