• Naujienlaiškis
 • Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Kaunas

  Lekt. Laimutė Varkalaitė

  Dėstytoja
   

    Bendra informacija

  Gimė 1984 m. sausio 1 d., Rumšiškių mstl., Kaišiadorių rajone.

  2005 m. baigė Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetą, Grafinio dizaino aukštąsias neuniversitetines studijas.
  Nuo 2006 m. dirba grafikos dizainere KTU E. mokymosi technologijų centre.
  2011 m. baigė VDA Kauno fakultetą, Grafinio dizaino magistrantūros studijas.
  Nuo 2011 m. VDA Kauno fakulteto Dizaino katedros Grafinio dizaino programos dėstytoja.
  Nuo 2012-2017 m.m. ėjo VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino programos vadovo pareigas.
  Nuo 2016 m. VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros dėstytoja.

  Dėsto kaligrafijos, tipografikos, šrifto garnitūros kūrimo metodikos, portfolio, skaitmeninės iliustracijos, prezentacijos meno, internetinio tinklalapio dizaino ir funkcinės analizės rengimo metodologijos užduotis I-IV kursų studentams. Vadovauja ir recenzuoja bakalauro baigiamuosius darbus.

  Nuo 2012 m. Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narė.

  Vykdo individualią kūrybinę veiklą grafinio dizaino ir iliustracijos srityse. Dalyvauja šalies, tarptautiniuose konkursuose ir parodose.

  Domėjimosi sritys: iliustracija (fundamentalių žinių adaptacija tradicinės ir skaitmeninės grafinės raiškos plotmėse), tipografika, kaligrafija, animacija, mokslinė-specialybinė literatūra, tarpdisciplininių žinių samplaikų paieška ir jų realizacija praktinėje plotmėje.

    Kontaktai

  laimute.varkalaite@vda.lt