• Naujienlaiškis
 • Tekstilės menas ir medijos | Bakalauro studijos | Kaunas

   Vadovaujantis LAMA BPO Prezidento įsakymu pakeistomis priėmimo į aukštąsias mokyklas datoms, stojamieji egzaminai šiemet bus vykdomi nuotoliniu būdu birželio 25 d. - liepos 20 d. Stojamasis egzaminas susidės iš

  kūrybinio aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio. 

  Galutinį pažymį sudarys:

  • 50 proc. kūrybinis aplankas
  • 50 proc. motyvacinis pokalbis.

  Stojantieji kūrybinį aplanką įkels į google diską iki pokalbio su komisija. Kiekvienam bus paskirtas konkretus pokalbio laikas ir atsiųsta prisijungimo nuoroda.

  Tikslus tvarkaraštis bus paskelbtas birželio mėnesį.

  Stojamųjų egzaminų reikalavimai ir vykdymo tvarkos aprašai, portfolio sudarymo principai ir jų pateikimas vertinimo komisijai tikslinami.