• Naujienlaiškis
  • VDA KF Tekstilės katedros inicijuota jaunųjų kūrėjų veikla padės suprasti, atrasti ir permąstyti šiuolaikinės tekstilės kaip kūrybinės medijos galimybes ir paskatins 16-18 metų amžiaus jaunimą įsitraukti į kūrybinius procesus. Keturios jaunos menininkės Juodupės (Rokiškio r.), Kėdainių ir Kupiškio miestų netradicinėse erdvėse (buvusiuose ir esamuose tekstilės fabrikuose, siuvyklose) surengs šiuolaikinės tekstilės personalinės kūrybos darbų parodas ir kūrybines dirbtuves, kuriose kartu su moksleiviais permąstys šiuolaikines kūrybos formas.

    Jaunosios menininkės bendradarbiaudamos kartu su minėtų vietovių meno mokyklų ir gimnazijų kuriančiu jaunimu, kūrybinių dirbtuvių metu, panaudojant įvairias technikas ir priemones, perkurs seną jau nebenaudojamą tekstilę, suteiks jai naują meninę, kūrybinę formą.

     Numatytomis veiklomis siekiama ne tik suteikti galimybę regionuose gyvenantiems jauniems žmonėms atskleisti savo kūrybinį potencialą, parodyti tekstilės kaip meno ir technikos neišsemiamas galimybes, bet ir skatinti jaunąjį menininką kurti ir dalintis savo kūryba su kitais.

    Šio projekto tikslas yra profesionali kūrybinė veikla, paremta ne mokytojo ir mokinio principu, o lygiavertiško jaunų žmonių bendradarbiavimo, pasidalinimo patirtimis ir kūrybinių idėjų vystymo kryptimis. Tikimasi, kad projektas taps tęstiniu, į kurio veiklas įsitrauks jaunieji menininkai,  moksleiviai, bei jaunimas iš skirtingų Lietuvos regionų. 


          Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.