• Naujienlaiškis
  • Dirbtuves ves Vaida Tamoševičiūtė – tapytoja, performanso menininkė, viena iš tarptautinio performanso festivalio CREATurE Live Art iniciatorių ir organizatorių, VDA KF lektorė, nuo 2014 metų dėstanti performanso meną. Kūryboje nuolat dominuoja autobiografinės temos, išgyvenimai ir psichologinės būsenos, besireiškiančios per fizinio kūno patirtis ir eksperimentus.

    Dalyvaus bakalauro II, III ir magistrantūros I kurso studentės.

    Seminaro dalyviai remiantis pagrindiniais performanso meno kūrimo elementais – erdve, laiku ir menininko kūnu, koncentruosis į kūrybinį procesą ir eksperimentą. Fizinėmis kūno / judesio praktikomis tyrinės asmeninės patirties sluoksnius, kuriuose neretai slypi meno kūrinio kertinės dalys, atspirties taškai. Taip pat pasitelkę atsitiktinius ir asmeninę reikšmę įgavusius daiktus / objektus tyrinės asmeninę patirtį per istorinius, socialinius, kultūrinius kontekstus.