• Naujienlaiškis
 • Tekstilės menas ir medijos | Bakalauro studijos | Kaunas

  Katedros vedėja Doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė
    Prof. Laima Oržekauskienė
    Doc. Loreta Švaikauskienė
    Doc. Jūratė Petruškevičienė
    Doc. Lina Jonikė
  Katedros koordinatorė Lekt. Giedrė Kriaučionytė
  Specialistė praktiniam studentų mokymui Raimonda Rasimavičienė

   

  Doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė
  Prof. Laima Oržekauskienė
  Doc. Loreta Švaikauskienė
  Doc. Jūratė Petruškevičienė
  Doc. Lina Jonikė