Programos kodas

6121PX027

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Tekstilės meno ir medijų bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti kūrybingus, kritiškai mąstančius tarpdisciplininio pobūdžio menininkus, gebančius naudoti įvairias tekstilės bei naujųjų medijų technologijas, teorines ir praktines žinias pritaikyti funkciniuose, parodiniuose ir socialiniuose kontekstuose, savarankiškai ir kūrybiškai sugebančius įgyvendinti individualius meno kūrinius bei dizaino projektus ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose.

Studijų programos anotacija

Tekstilės meno ir medijų programa ruošia tarpdisciplininio pobūdžio menininkus, gebančius profesionaliai, kūrybingai, įtaigiai naudoti tekstilės technikų ir medijų raiškos įvairovę ir tai sujungti funkcinės bei konceptualiosios tekstilės srityse. 
Studentai įgyja teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tekstilės meno, medijų ir dizaino srityse. 
Tekstilės meno ir medijų studijų programoje studentai išmoksta tradicinių ir šiuolaikinių tekstilės technikų (klasikinio ir skaitmeninio kompiuterinio audimo, marginimo, siuvinėjimo, taip pat unikalių šilkografijos, šibori, kliouke, tapybos ant šilko, veltinio ir kt.), kompiuterinių programų (3DS Max, Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW ir kt.), medijų (fotografijos, videomeno, animacijos ir kt.). Studentai specializuojasi šiose srityse: audinių dizaino, tekstilės objektų taikymo madoje ir interjere bei tekstilės raiškos socialiniuose kontekstuose.

Profesinės karjeros galimybės

Tekstilės meno ir medijų programos absolventai sėkmingai kuria tekstilės meno medijų srityje. Dalyvauja Lietuvoje bei užsienyje rengiamose parodose ir (arba) jas kuruoja. Įsitraukia į funkcinės tekstilės kūrimo sritį: dirba tekstilės dizaineriais įmonėse, studijose bei kūrybinėse laboratorijose ir steigia nuosavą tekstilės dizaino verslą. Taip pat pasirenka laisvai samdomo menininko kelią.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienė
Kauno fakultetas

Išsamiau