• Naujienlaiškis
 • Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Katažyna Jancevič „Vizualaus atsakymo metodas"

  Vadovai – doc. Severija Inčirauskaitė- Kriaunevičienė, lekt. Vladas Daškevičius,  Recenzentas – doktor. Justė Pečiulytė

  Žymantė Poškaitė „Atsimainymas"

  Vadovas – doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė, Recenzentas – dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

  Marija Luiza Švedaitė „Kubas"

  Vadovas  - lekt. Vladas Daškevičius, Recenzentas – doc. Marija Marcelionytė-Paliukė

  Raminta Beržanskytė, „Kultūrinės atminties sergėtojai"

  Vadovai  – doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė, lekt. Vladas Daškevičius, Recenzentas – dr. Vytautas Tumėnas