• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6121PX026

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

  Tikslas

  Taikomosios keramikos bakalauro studijų programos tikslas yra parengti kvalifikuotus ir kūrybingus dailininkus - keramikus, gebančius savarankiškai projektuoti ir kurti keramikos dizaino (indų, keramikos interjere ir eksterjere) ir meninės keramikos (skulptūrinės plastikos, instaliacijų) kūrinius; gebančius pademonstruoti profesinę keramikos kompetenciją reikalingą organizuojant savarankišką kūrybinę veiklą: gaminti gipso modelius ir formas, skirtas porceliano formavimui; taikyti formavimo, dekoravimo technikas, taikyti keramikos masių ir glazūrų gamybos, dirbinių degimo technologijas, dirbti su keramikos įranga ir darbo priemonėmis.

  Studijų programos anotacija

  Taikomosios keramikos bakalauro studijų programos tikslas - ugdyti dailininką-keramiką, suteikiant teorinių ir praktinių žinių keramikos dizaino ir konceptualiosios– parodinės keramikos srityse. Programa yra skirta lavinti keramikos dizaino (indų, keramikos interjere ir eksterjere) ir meninės keramikos (skulptūrinės plastikos, instaliacijų) kūrimo įgūdžius; išmokyti keramikos formavimo ir dekoravimo technikų; skatinti autorinius/eksperimentinius technikų bei dekoro ieškojimus. Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas. Programos absolventai gali stoti į dailės krypties antrosios studijų pakopos programas, o taip pat tęsti studijas dailės istorijos ir teorijos, kultūros vadybos ir kultūros politikos, šiuolaikinio meno praktikos ir sklaidos bei kitose magistrantūros studijų programose, į kurias priimami asmenys, baigę aukštojo universitetinio mokslo pirmosios studijų pakopos bet kurios krypties studijų programas. Taip pat jie turi galimybę įgyti dailės mokytojo pedagoginę kvalifikaciją. 
  Baigęs studijas menininkas sugebės taikyti specifinius praktinius įgūdžius keramikos įmonėse ir realizuoti 
  individualias menines idėjas funkcinės keramikos, skulptūrinės plastikos bei instaliacijos srityse, bus pasirengęs dalyvauti šiuolaikinio meno parodose, konkursuose, simpoziumuose, galės plėtoti autorinio dizaino verslą. Įgyję pedagoginę kvalifikaciją gali dirbti dailės mokytojais. 
  Studijų programos skiriamieji bruožai 
  Taikomosios keramikos programos išskirtinumas Lietuvos ir tarptautiniame kontekste – porceliano ir akmens masių (aukštų temperatūrų) panaudojimas įgyvendinant meninius kūrinius.

  Profesinės karjeros galimybės

  Baigęs studijas menininkas sugebės taikyti specifinius praktinius įgūdžius keramikos įmonėse ir realizuoti 
  individualias menines idėjas funkcinės keramikos, skulptūrinės plastikos bei instaliacijos srityse, bus pasirengęs dalyvauti šiuolaikinio meno parodose, konkursuose, simpoziumuose, galės plėtoti autorinio dizaino verslą. Įgyję pedagoginę kvalifikaciją gali dirbti dailės mokytojais.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  doc. Remigijus Sederevičius
  Kauno dailės fakultetas

  Išsamiau