Programos kodas

6121PX023

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Telšiai | specializacija taikomoji skulptūra

Išsamiau | Vilnius