• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6121PX020

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

  Tikslas

  Ugdyti išsilavinusią, menui, mokslui, ir kultūrai imlią asmenybę, formuoti meninį mąstymą, išmokyti retos metalo dailininko specialybės, įgalinančios reikštis aukščiausios prabos meninėje kūryboje. Suteikti žinių apie pasaulio dailės paveldą, šiuolaikinius meno bei kultūros procesus. Supažindinti su juvelyrika, mažąja plastika, medalininkyste kalvyste. Suteikti projektavimo, praktinio individualaus ir komandinio darbo įgūdžius, reikalingus kūrybinei veiklai, kultūrinei ir socialinei integracijai.

  Studijų programos anotacija

  Metalo menas - tai vienintelė Lietuvoje dailės bakalauro studijų programa, ugdanti profesionaliojo meno kūrėjus, gebančius kurti funkcionalią ir konceptualią juvelyriką, skulptūrinę bei architektūrinę metalo plastiką, medalius. Suteikiamos bendrosios universitetinio išsilavinimo kompetencijos, žinios apie pasaulio dailės paveldą, šiuolaikinius meno bei kultūros procesus. Pagrindiniai studijų krypties užsiėmimai – vizualioji raiška, pažintis su medžiagomis ir technologijomis, juvelyrikos, kalvystės, šiuolaikinių metalo meno objektų, medalių projektavimas ir įgyvendinimas, skaitmeninių technologijų valdymas. Studijuojant vyksta eksperimentinės laboratorijos, vieši kūrybos pristatymai bei parodos. Ypatingas dėmesys skiriamas idėjos, formos originalumui ir amato kokybei. Visa studijų programa orientuojama į bendrąsias europines meno, mokslo tendencijas, kartu gerbiant ir puoselėjant kiekvienos asmenybės individualų kūrybos potencialą. Absolventai, įgiję Dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali vykdyti individualią kūrybinę veiklą, dirbti profesionaliosios juvelyrikos, meninės kalvystės, mažųjų formų skulptūros, medalininkystės srityse, inicijuoti ir vykdyti meno projektus, tęsti studijas antroje universitetinių studijų pakopoje.

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventai, įgiję Dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali vykdyti individualią kūrybinę veiklą profesionaliosios juvelyrikos, meninės kalvystės, mažųjų formų skulptūros, medalininkystės srityse, dirbti specialistais panašaus profilio įmonėse, steigti savo įmones, dirbti privačiose ir valstybinėse kultūros institucijose, inicijuoti ir vykdyti meno projektus, tęsti studijas antroje universitetinių studijų pakopoje. 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  doc. Beata Zdramytė
  Telšių fakultetas, Metalo plastikos katedra

  Išsamiau