Įvietintas menas

Docentas dr. Vygintas Orlovas

Gimė 1989 m. Kaune.
2008 m. baigė Kauno dailės gimnaziją.
2008 m. įstojo į VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrą, kur 2014 m. baigė Magistro studijas.
2019 m. įgijo meno daktaro laipsnį VDA dailės krypties doktorantūros studijose.
Nuo 2009 m. dalyvauja parodose, projektuose, rezidencijų programose bei konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
Nuo 2015 m. dėsto Įvietinto meno ir scenografijos katedroje.
Dėstomi dalykai: Meninės raiškos transformacija. Garso ir vaizdo ryšiai (BA), Interaktyvaus meno pagrindai ir Pure data programinė aplinka (BA), vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams.
Nuo 2019 m. Įvietinto meno ir scenografijos katedros vedėjas.


Profesorė Ieva Skauronė

Gimė 1978 m. Vilniuje.
1995 m. baigė Ukmergės dailės mokyklą, 1996 m. - Ukmergės J. Basanavičiaus vidurinę mokyklą.
1997-2001 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vaizduojamosios dailės fakultete, Monumentaliosios dailės (freska-mozaika) studijų programoje, įgijo menų bakalauro laipsnį.
2001-2003 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vaizduojamosios dailės fakultete, Monumentaliosios dailės (freska-mozaika) studijų programoje, įgijo menų magistro laipsnį.
2000 m. mokėsi Prahos vaizduojamosios dailės akademijoje, pas prof. A. Vesely.
Nuo 2002 m. dalyvauja parodose bei pleneruose Lietuvoje ir užsienyje, yra surengusi daugiau nei 20 personalinių tapybos parodų. 
Nuo 2012 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Nuo 2009 m. dėsto freskos-mozaikos kompoziciją ir technikas Įvietinto meno studijų programos bakalaurams, vadovauja bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.
2013-2019 m. vadovavo Monumentaliosios dailės ir Scenografijos katedrai.
Nuo 2019 m. Vilniaus dailės akademijos rektorė.


Docentė dr. Deima Katinaitė

Gimė 1974 m. Vilniuje.
1992 m. baigė Vilniaus M.K. Čiurlionio meno mokyklą.
1993-1999 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vaizduojamosios dailės fakultete, Monumentaliosios dailės katedroje (freska-mozaika), įgijo menų bakalauro laipsnį.
1999-2001 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vaizduojamosios dailės fakultete, Monumentaliosios dailės katedroje (freska-mozaika), įgijo menų magistro laipsnį.
Nuo 2002 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Bendradarbiauja su galerijomis, kuruoja parodas, rašo straipsnius aktualiomis meno, kultūros temomis.
2004 m. įkūrė „Interjero projektų grupę“(IPG), dirba interjero dizaino srityje.
Nuo 2012 m. dėsto Vilniaus dailės akademijoje, Įvietinto meno ir scenografijos katedroje.
Dėstomi dalykai: freskos kompozicija ir technikos (bakalauro programa), Šiuolaikinės monumentaliosios dailės tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje, Kūrybinis projektas (magistro programa).
Vadovauja bakalaurų bei magistrų baigiamiesiems darbams.


Docentas Gintaras Palemonas Janonis

Gimė 1962 m. Trakuose.
1973-1980 m. mokėsi Vilniaus M. K.Čiurlionio meno mokykloje, kurią baigęs įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą, Tapybos katedrą.
1980-1986 m. studijavo tapybą (dėstytojai - K. Dereškevičius, J. Čeponis, S. Veiverytė, A. Gudaitis, A. Savickas). Parodose dalyvauja nuo 1986 m.
Nuo 1990 m. Dailininkų sąjungos narys.
Nuo 1998 m. grupės Individualistai narys.
1999-2005 m. Vilniaus Tapytojų Sekcijos pirmininkas.
Jo darbų yra įsigiję Lietuvos Dailės Muziejus, Kauno M. K. Čiurlionio Dailės muziejus,The Jane Voorhees Zimerli Art Museum (Rutgers, JAV), Vilniaus Žydų muziejus, Vilniaus Savivaldybė, Lietuvos Ministrų Taryba, Alytaus Kraštotyros muziejus, Modernaus meno cenras Vilniuje ir privačios kolekcijos JAV, Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje, Izraelyje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Norvegijoje.
Nuo 1988 m. sienų tapybos restauratorius (2001 m. gautas aukščiausias (I) sienų tapybos restauratoriaus kvalifikacinis laipsnis). 1997 m. stažavosi Florencijoje (Italija).
Nuo 2001 m. Vilniaus Dailės Akademijos lektorius, Įvietinto meno ir scenografijos katedroje bakalaurams dėsto tapybą, magistrantams- vizualines strategijas.
Nuo 2007 m. iki 2013 m. Įvietinto meno ir scenografijos katedros vedėjas.
Leidiniai: Gintaras Palemonas Janonis. Temos. Ciklai. Vilnius, 2006.
Gintaras Palemonas Janonis (ser. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai), sud. Danutė Zovienė, Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, 2010.
Dėsto tapybą bakalaurams bei Vizualiąsias strategijas magistrantams, vadovauja  BA ir MA Baigiamiesiams darbams.


Profesorė Živilė Jasutytė

Gimė 1965 m. Vilniuje.
1985-1991 m. studijavo tapybą Lietuvos valstybiniame dailės institute.
1991 m. mokėsi Holbeko dailės mokykloje Danijoje.
1999 m. stažavosi Italijoje.
Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Dalyvavo apie 40-tyje parodų Lietuvoje bei užsienyje.
Nuo 1991 m. dirba VDA Įvietinto meno ir scenografijos katedroje.
Dėsto tapybą bakalaurams bei Vizualiąsias strategijas magistrantams, vadovauja BA ir MA baigiamiesiams darbams.


Docentas Vygantas Paukštė

Gimė 1957 m. Vilniuje.
1975 m. baigė Vilniaus 23 vidurinę mokyklą (dabar S. Daukanto gimnazija).
1971 - 1976 m. mokėsi J. Vienožinskio dailės mokykloje.
1982 m. baigė tapybos studijas Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar VDA).
Nuo 1988 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Grupės 24 narys.
Nuo 1984 m. rengia personalines parodas, dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Darbų įsigiję Lietuvos ir užsienio šalių muziejai, privatūs kolekcininkai.
2009 m. apdovanotas LDS Auksiniu ženkleliu (Nr. 26).
Nuo 2001 m. dėsto tapybą J. Vienožinskio dailės mokykloje.
Nuo 2008 m. dėsto tapybą Įvietinto meno ir scenografijos katedroje.


Docentė Ieva Paltanavičiūtė

Gimė 1977 m. Aukštadvaryje. 1995 m. baigė Trakų Vytauto Didžiojo vidurinę mokyklą.
1998 m. baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą, dailiojo stiklo specialybę.
2004 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, vitražo specialybės magistrantūrą.
Nuo 2007 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Intensyviai dalyvauja tarptautinėse bei respublikinėse parodose, yra įgyvendinusi vitražų religinėse ir visuomeninėse erdvėse.
Aktyvi tarptautinio vitražo simpoziumo „1+1”  organizatorė ir dalyvė.
Nuo 2007 m. Įvietinto meno ir scenografijos katedroje dėsto vitražo kompoziciją ir technikas vitražo bakalaurams, o  nuo 2014 m. ir magistrantams.


Lektorius, Monumentalistų laboratorijos vedėjas Algimantas Kensminas

Gimė 1970 m. Anykščiuose.
1987 m. baigė Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklą, 1988 m. – Vilniaus 18-ąją (dab. Antakalnio) vidurinę mokyklą.
1997–2001 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vaizduojamosios dailės fakulteto Skulptūros katedroje, įgijo menų bakalauro laipsnį.
2013–2015 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, Vaizduojamosios dailės fakulteto Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje (freska-mozaika), įgijo menų magistro laipsnį.
Nuo 1999 m. dalyvauja kolektyvinėse skulptūros, piešimo, tapybos parodose, yra surengęs tris personalines parodas, kuria instaliacijas ir performansusyra eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narys.
Tarp studijų sukaupė didelę patirtį dirbdamas Lietuvos Nacionaliniame ir Lietuvos rusų dramos teatruose butaforu dekoratoriumi, taip pat ir kaip laisvai samdomas menininkas. Dirbo su žymiais lietuvių scenografais, bendradarbiavo su dauguma šalies teatrų, kino studija bei kino prodiuseriais, televizijomis, muziejais, renginių ir reklamos agentūromis. Nemažai jo darbų puošia viešas, sakralias ir privačias Vilniaus miesto erdves.
Nuo 2013 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Monumentalistų laboratorijos vedėju, nuo 2015 m. dėsto Skulptūrinės plastikos pagrindus Įvietinto meno ir scenografijos katedroje.


Docentas Žydrūnas Mirinavičius

Gimė 1971 m. Jonavoje.
Mokėsi Jonavos 4-oje vidurinėje mokykloje, Jonavos meno mokyklos dailės skyriuje.
1986 – 1990 m. studijavo Kauno taikomosios dailės technikume (dab. Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultete) meninio stiklo specialybę.
1992 – 1998 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje vitražo specialybę, įgijo magistro laipsnį.
Stažavosi Prahos Taikomosios Dailės Aukštojoje Mokykloje (VŠUP), Salzburgo vasaros akademijoje, Edinburgo Meno Koledže (ECA), vitražo dirbtuvėse Olandijoje, Vokietijoje.
Nuo 1996 m. sukūrė vitražus, stiklo dekorą Lietuvos, Norvegijos individualiuose interjeruose, taip pat bažnyčiose (Pabradės, Širvintų, Turgelių).
Nuo 1996 m. dalyvauja grupinėse vitražo parodose, 2004 – 2008 m. buvo vitražo parodų ciklo „Stiklo amžius“ kuratorius ir dalyvis.
Nuo 1999 m. publikuoja straipsnius monumentaliosios dailės tema Lietuvos mokslinėje bei kultūrinėje spaudoje, rengia pranešimus konferencijose, skaito viešas paskaitas.
Nuo 1999 m. dirbo kuratoriumi Kazio Varnelio namuose – muziejuje, dėstė Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje, Vilniaus dizaino kolegijoje.
Nuo 2016 m. dėsto vitražo kompoziciją, tapybos ant stiklo technikas, monumentaliosios dailės istoriją bei šiuolaikinę dailę architektūroje VDA Įvietinto meno ir scenografijos katedroje, dirba su BA ir MA pakopų bei Erasmus+ studentais.


Koordinatorė Agnė Mackevičiūtė

Gimė 1995 m. Mažeikiuose.
2017 m. baigė Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklą, kur įgijo Tarptautinio verslo bakalauro laipsnį.
2020 m. Baigė Dailės istorijos ir teorijos magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje.
Nuo 2016 m. dirba su kultūros ir meno projektais, kuruoja parodas. Yra dirbusi projektų koordinatore ir vadove galerijose „Vartai“, „AV17“. Jos tekstai bei interviu su menininkais publikuoti žurnaluose „Literatūra ir menas“, „Dailė“, „Artnews“, „Nemunas“, „Echogonewrong“ ir kt.
Nuo 2021 m. Įvietinto meno ir scenografijos katedros koordinatorė.