Specializacijos: Freska-mozaika | Vitražas

 

Programos kodas 6121PX021
Kvalifikacinis laipsnis Menų bakalauras
Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)
Studijų programos formos Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Įvietinto meno bakalauro studijų tikslas - ­suteikti, reikalingų žinių ir įgūdžių bei įgyjant universitetinį humanitarinį išsilavinimą, ugdyti profesinius įgūdžius, gebėjimą ateityje pritaikyti įgytas žinias, tiek individualioje kūrybineje, tiek kolektyvinėje veikloje, o taip pat suteikiti galimybę tęsti studijas antroje ir trečioje pakopose.

Studijų programos anotacija

Įvietinto meno programa ugdo individualaus meninio stiliaus ir pasaulėžiūros pagrindus įgijusį menininką, gebantį dirbti savarankiškai ar kūrybiniame kolektyve su architektais, restauratoriais, kuratoriais, užsakovais, galeristais.
Programa parengia studentus dirbti šiuolaikinio meno erdvėje, galinčius pagrįsti savo idėjas ir jų perteikimo būdus tiek specialistams, tiek plačiąjai visuomenei, valdančius freskos, sieninės tapybos, mozaikos, vitražo technikas, turinčius gerus piešimo bei tapybos įgūdžius.
Programos absolventai gebės meno kalba reikšti savo mintis, idėjas, vertinti kūrybinį procesą konceptualiu požiūriu bei kurti savo profesinės veiklos viziją, kritiškai analizuoti ir kūrybiškai taikyti meno bei mokslo teorijas, vizualios raiškos metodus ir inovacijas vizualios komunikacijos tikslams, aktyviai dalyvauti socialinio, kultūrinio gyvenimo procesuose, siekiant meno kalba reflektuoti vykstančius pokyčius bendruomenėje, valstybėje, pasaulyje.

Profesinės karjeros galimybės

Programos absolventai gebės naudotis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis sieninės tapybos, vitražo, molbertinės tapybos technikomis kurdami tiek šiuolaikinės architektūros erdvėse, tiek paveldo objektuose, užsiimti individualia menine kūrybine veikla, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse parodose, projektuose (vitražo, mozaikos, tapybos, piešinio ir kt. parodos/konkursai/simpoziumai), tęsti studijas antroje studijų pakopoje.

Studijų programos koordinatorius
ir rengiantis padalinys

doc. Žydrūnas Mirinavičius
Vilniaus fakultetas, Įvietinto meno ir scenografijos katedra

Išsamiau | Freska-mozaika

Išsamiau | Vitražas

„Think outside the box“ arba Įvietintas menas

Įvietinto meno MA I k. studentės Izabelos Carlucci video apie vitražo kūrimo procesą (anglų kalba)