• Naujienlaiškis
  • Džiaugiamės mūsų katedros dėstytojo, dizaino krypties meno doktoranto Mariaus Bartkaus sėkmingai apgintu meno projektu „Vizualinė metafora: generavimas ir taikymas praktikoje“.  

    Dr. Marius Bartkus, savo disertacijoje tyrė kaip grafinio dizaino reikmėms automatizuoti vizualinių metaforų kūrimą.
    Disertacijoje nagrinėjama, kaip vaizdų reikšmės arba žinutės turinio formavimo procesas galėtų tapti automatizuotas, o dalis kūrėjo darbo – perkelta kompiuteriui. Tyrime apžvelgiamos ir analizuojamos problemos, su kuriomis susiduriama bandant kompiuterinei sistemai patikėti vizualinių metaforų generavimo procesą. Kuo skiriasi resurso aprašymas, kai tai daro kompiuteris arba žmogus, vizualinių objektų išskyrimas iš aplinkos, objektų rakursų įvairovė, objektų tarpusavio komponavimo reikšmės, kompiuterinių sistemų nematomas vaizdo turinys – tik dalis problemų, su kuriomis susiduriama, mėginant automatizuoti metaforų kūrimą.
    Problemai spręsti siūlomas vizualinių metaforų generatorius, kuriuo galima greitai kurti vizualines metaforas, komunikacines žinutes, manipuliuoti reikšmėmis, kontrolės svertus suteikiant ne tik kūrėjui, bet ir sociumui, kūrinio vertintojams. Pateikiamas spekuliatyvusis vizualinių metaforų generatoriaus modelis, plėtojimo pasiūlymai naudojant dirbtinį intelektą.