• Naujienlaiškis
 • Kovo 2 d. V. K. Jonyno galerijoje Druskininkuose atidaryta Grafinio dizaino katedros vedėjos prof. Aušros Lisauskienės kuruojama tarptautinė tęstinė rašto meno ir tipografikos paroda „Keliaujančios raidės“

  „Keliaujančios raidės“ – idealus pavadinimas tęstiniam grafinio dizaino projektui, kurio užuomazga, kaip pirmiausia galėtumėm spėti, kilo panorus parodyti raidėmis užkoduotos intormacijos vizualizacijos galimybes bei įvairovę, tam suburiant įvairių šalių grafinio dizaino srityje dirbančius žmones ir pristatant jų darbus parodų erdvėse skirtingose valstybėse, net kontinentuose. Į meno kūrinį transformuotos raidės atkeliauja iš įvairių vietų ir kuriam laikui tampa vientisu dariniu – paroda. Tokiu pavidalu jos pajuda į naują kelionę.
  prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

  Raidės, raštas, tūkstantmečius buvęs tyliuoju nepaveldimos informacijos – kultūros liudininku, XX a. pabaigoje tampa vienu iš dabartinės noosferos, kaip globalios informacinės civilizacijos, pavidalo susiformavimo veiksnių. Kartu su kitais fundamentaliaisiais žmonijos išradimais – spauda ir kompiuteriu, šrifto dizainas, tipografika prisideda prie žmonijos kultūros raidos ne mažiau nei kiti menai ir, būdamas reikšminga dvasinio ir materialaus žmonijos gyvenimo dalis, yra kultūros bei mokslo pasiekimų fiksavimo priemonė – istorijos bėgyje patyrusi visą seką formos transformacijų, bet niekada nekeitusi funkcijos: rašto ženklai buvo ir liko universaliais informacijos nešėjais.
  Tad, lygiai po dešimtmečio nuo pirmosios, „Keliaujančių raidžių“ paroda, apkeliavusi daugelį šalių bei parodinių erdvių Lietuvoje, atidaryta Druskininkus, kur M. K. Čiurlionio Nacionalinio muziejaus V. K. Jonyno galerijoje visą mėnesį bus eksponuojami su šios kelionėsbagažu atkeliavę darbai.
  Parodoje, šalia kitų šalių autorių darbų eksponuojami Grafinio dizaino katedrs dėstytojų  - prof. A. Klimo, prof. A. Lisauskienės, doc. R. Jucaičio, lekt. M. Žalneravičiaus, dr. R. Mickienės, lekt. K. Kibildytės-Klimienės bei lekt. S. Gužausko - darbai.
  Parodos kuratorė prof. Aušra Lisauskienė 

  Prieš parodos atidarymą vyko atvira diskusija apie šiuolaikinį komunikacinį dizainą, jo raidą bei perspektyvas, apie studijas Vilniaus dailės akademijoje. Diskusijose dalyvavo VDA Rektorius prof. A. Klimas, Grafinio dizaino katedros vedėja prof A. Lisauskienė, BA programos vadovas doc. R. Jucaitis bei Druskininkų mokyklų moksleiviai ir jų mokytojai.