Neabejotinai, Vasario 16-toji ir Kovo 11-toji – vienos svarbiausių datų Lietuvai.
Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus fakulteto (VF) Grafinio dizaino katedra, bendradarbiaudama su Lietuvos kariuomene ir siekdama įprasminti šių šventinių datų minėjimą, Vilniaus viešojoje erdvėje, ant šimtametės skelbimų kolonos, šalia VDA pastato „Titanikas“, miestiečiams pristato komunikacinius plakatus Lietuvos kariuomenei.

Komunikaciniai plakatai – kūrybiškai intensyvaus ir kupino atradimų VDA VF Grafinio dizaino katedros ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo rezultatas. Projekto pradžia – 2019 m. spalis, kuomet Lietuvos Kariuomenės atstovai Grafinio dizaino katedros 2 kurso studentams patikėjo užduotį sukurti Lietuvos kariuomenės komunikacijos plakatus.  Užduočiai vadovavo dėstytojas-dizaineris Marius Žalneravičius.
Projektas vyko keliais etapais. Pirmajame etape studentai susipažino su Lietuvos Kariuomene iš arčiau.  Ruklos kariniame poligone kariai studentams pristatė savo kasdienybę, ginklus, pareigybes. Studentai „visu kūnu“ galėjo pajausti kaip ir kuo gyvena Lietuvos kariai, kas jiems aktualu, galop, kas turi būti aktualu mums visiems – tautos valstybingumo simboliai, tarnystės tautai prasmė ir žmonės, kurie užtikrina bendrą valstybės saugumą.
Antrame projekto etape studentams suformuluota užduotis, leidžianti komunikacinius plakatus kurti trimis kryptimis: Lietuvos Kariuomenės išorės komunikacijai; vidaus komunikacijai; savanoriams.

Studentai sukūrė po 2-3 plakatus, iš kurių atrinkti 16 finalinių plakatų bus naudojami Lietuvos kariuomenės išorės ir vidaus komunikacijoje kaip aiškinančios arba motyvuojančios priemonės.
Grafinio dizaino katedros dėstytojų ir Lietuvos kariuomenės atstovų sprendimu, atrinktos penkios konkurso laimėtojos, neskirstant vietomis: Patricija Dyminaitė, Edvina Brazdžionytė, Ieva Repečkaitė, Ingrid Beata Savicka ir Aušrinė Januškytė. Studentėms suteikta galimybė vieną dieną sudalyvauti Lietuvos Kariuomenės pratybose.
Grafinio dizaino  katedra dėkoja pulkininkui leitenantui Strateginės komunikacijos departamento direktoriui Eugenijui Lastauskui, Strateginės komunikacijos departamento Pilietiškumo ugdymo skyriaus specialistui Egidijui Kabašinskui, Strateginės komunikacijos departamento analitikui Karoliui Zikarui ir visiems Lietuvos kariuomenės atstovams, lydėjusiems jaunuosius dizainerius šiame kelių mėnesių trukmės kūrybiniame procese.
Lietuvos kariuomenės parodytas pasitikėjimas Grafinio dizaino katedros studentų ir dėstytojų komanda tapo išskirtine ir abipusiai vertinga patirtimi.

Komunikaciniai plakatai vasario 16 d. simboliškai papuošę šimtametę skelbimų koloną prie VDA pastato „Titanikas“ miestiečius džiugins iki kovo 11-tosios. Dviejų švenčių laikotarpis – lemtingas laikas kiekvienam iš mūsų pagalvoti kaip giname savo tėvynę. O ginti tėvynę, pulkininko leitenanto Eugenijaus Lastausko žodžiais tariant, galima ir kuriant ir mąstant ir veikiant vardan Lietuvos. Mes didžiuojamės turėję galimybę prisidėti prie Lietuvos gynybos kūrybiškai.

Su Laisvės šventėmis, Lietuva!