• Naujienlaiškis
 • Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Gintarė Baryzaitė

  gintare.baryzaite[eta]gmail.com

  Infografikos leidybos projektas „Hipochondriko rinkinys“
  Infographics editorial project “Hypochondriac's Kit”
  Vadovas prof. Audrius Klimas
   

  Laima Birgiel

  laima.birgelyte[eta]gmail.com

  Tipografinis projektas „Mimika – šriftas jauniesiems skaitytojams“
  Typographic project "Mimika – typeface for young readers"
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

   

  Greta Dumčiūtė

  greta.dumciute[eta]gmail.com

  Komunikacinis projektas “EQ ≠ IQ”
  Communicative project: “EQ ≠ IQ”
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Roberta Karnilavičiūtė

  roberta.karni[eta]gmail.com

  Muzikinio projekto „MURJD“  vizualinis identitetas
  Visual identity for music project "MURJD"
  Vadovas lekt. Marius Bartkus
   

  Ingrida Kirkliauskaitė

  kirkliauskaite.ingrida[eta]gmail.com

  Grafinio stiliaus atnaujinimas Vilniaus teatrui „Lėlė“
  Rebranding for Vilnius theatre ''Lėlė''
  Vadovas lekt. Marius Žalneravičius
   

  Rasa Matukaitytė

  rasa.matuk[eta]gmail.com

  Projektas „Asmeniniai žemėlapiai“
  Project "Personal maps"
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Otilija Morozaitė

  otilija.m93[eta]gmail.com

  Projektas karo pabėgėlių integracijos Lietuvoje gerinimui „Sampyna“
  Project improving integration of war refugees in Lithuania "Sampyna"
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis
   

  Domas Mikšys

  domas.miksys[eta]inbox.lt

  Identiteto projektas „Manifesto utopija“
  Visual identity project “Manifest’s utopia”
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Gabrielė Ugnė Petrauskaitė

  paskaute[eta]inbox.lt

  Projektas „Skaros sekančios pasakas“
  Project “The Shawls –Storytellers” 
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Gintarė Ribikauskaitė

  gintareribikauskaite[eta]ymail.com

  Spekuliatyvaus dizaino projektas: Nuodų pakuotės „Because_of“
  Speculative design project: Poison Packaging “Because_of”
  Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas

  Adriana Valantiejūtė

  avkodamma[eta]gmail.com

  Socialinis projektas „Gerumo siunta“.  „Kartos Kartu“
  Social project “Package of kindness. Generations together“
  Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

   

  Erika Vilimaitė

  erikwile[eta]gmail.com

  Dizaino intervencija į Pilių parką: „Nju Šunparkis“
  Design intervention to Pilių parkas: “Nju Šunparkis“
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis
   

  Greta Zokaitytė

  zokaityte.greta[eta]gmail.com

  Mobili aplikacija trumpalaikio streso malšinimui „Mind Desserts: emocijų filtras“
  Mobile application for episodic stress management "Mind Desserts: Filter of Emotions"
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis