• Naujienlaiškis
 • Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Katažina Čaplinskaja
  k.caplinskaja[eta]gmail.com

  Socio-komunikacinis projektas: „Paveldėta atmintis“ / “Inherited memory” 
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Monika Dolmantaitė
  dolmantaites[eta]gmail.com

  Vizualios komunikacijos projektas: „Dizaino ABC“ /  Visual communication project: “Design ABC“
  Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas

  Lukas Dryžas
  lukasdry[eta]gmail.com

  Mobiliems įrenginiams skirtas žaidimas: „Kelionė laiku, po reikšmingiausius Lietuvai istorinius įvykius" / Mobile game: “Journey in time across the most significant historical events of Lithuanian history“
  Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

  Goda Giedraitytė
  giedraityte.goda[eta]gmail.com

  Socialinis projektas: „Šiuolaikinis mitas virtualioje aplinkoje“ / Social project: “Urban myth in virtual environment“
  Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas

  Jolita Jurčiukonytė
  japjolita[eta]yahoo.com

  Tipografinis projektas „Santykis penktuoju“ / Typographic Project “Relation to the Fifth“
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Rimantas Juškaitis
  reemantas[eta]gmail.com

  Komunikacinis projektas: „Atsakomybė ir mityba“ / Comunication project: “Responsibility and nutrition“
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis

  Laima Kavaliauskaitė
  laimakavaliauskaitė[eta]gmail.com

  Konceptualus projektas: „Kintantis blizgesys“ / Conceptual project: “The shifting shine“
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Pijus Kibildis
  pijuskibildis[eta]gmail.com

  Konceptualus projektas: „Vienintelės istorijos: ribotos informacijos vizualizacija“ / Conceptual project: “Single stories: visualisation of limited information“
  Vadovas prof. Audrius Klimas

  Justina Leišytė
  juz.tez[eta]gmail.com

  Konceptualus projektas: „Sugultukai“ / Conceptual project: “Hookups“
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Jonė Miškinytė
  jonemiškinyte[eta]gmail.com

  Projektas „Vizualinės knygų recenzijos“ / Project “Visual reviews of the books“
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Lina Montvydaitė
  montvydaite.lina[eta]gmail.com

  Projektas: „Instaliacija 7/7“ / Project: “Installation 7/7“
  Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

  Akvilė Paukštytė
  akvile.pau[eta]gmail.com

  Ekspermentinis projektas: „Atminties dizainas“ / “Memory design”
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis

  Ineta Plytnykienė
  giedraite.ineta[eta]gmail.com

  Lietuviško maisto prekės ženklo „Rawiu” kūrimas / The creation of Lithuanian food brand “Rawiu”
  Vadovas lekt. Edvardas Kavarskas

  Iveta Tunkevičiūtė
  tunkeviciuteiveta94[eta]gmail.com

  Dizaino kūrimo sistema: „Greitai, pigiai, gerai” / The system of creating design: “Fast, cheap, good"
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Indrė Svirplytė
  indre.svirplyte[eta]gmail.com

  Projektas: „Griaunu ir statau savo bažnyčią“ / Individual project: “My position about religion”
  Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

  Viktorija Šematovič
  wiktoriya013[eta]inbox.lt

  Vizuali festivalio „Velnio akmuo“ komunikacija / Visual  communication of the cultural event
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis

  Agnė Žvirblytė
  agneeezvirblyte[eta]gmail.com

  Tipografiniai sprendimai miesto erdvėse. „KRAMTYK, KĄ SAKAI.“ / Typographic solutions in city spaces. “EAT WHAT YOU SPEAK.“
  Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

  Išlyginamųjų pokoleginių studijų studentas

   

  Edmundas Jankauskas
  jankauskas.edmundas[eta]gmail.com

  Eksperimentinės pakuotės lietuviškiems vaisiams / Experimental packaging for Lithuanian fruits. 
  Vadovas prof. Audrius Klimas