• Naujienlaiškis
 • Lukas Antanaitis 

  lukas.Antanaitis1991[eta]gmail.com
  "Kasdienybės žemėlapis": Lietuvos įvaizdžio studija
  Everydaymap": Lithuania's image study
  Vadovas lekt. Titas Silovas

  Miglė Baranauskaitė

  miglebaranauskaite[eta]gmail.com
  Konceptualus projektas “Kaukės virusas“
  Conceptual project „Mask virus“
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Aistė Jakimavičiūtė

  aiste.jakimavičiute[eta]gmail.com
  Projektas "Kūrybiškumo samprata : k = K"
  Project "Conception of Creativity : c = C"
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis

  Rasa Jančiauskaitė 

  rasa.janciauskaite[eta]gmail.com
  Konceptualus projektas „Bū(i)tis…nebūtis” 
  Conceptual project „Domestic (non)existence“
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Modesta Kalkytė

  nupiestavejo[eta]gmail.com
  Eksperimentinis projektas "Struktūrolonija"
  Experimentalproject "Structurolony"
  Vadovas lekt. Aurimas Gaižauskas

  Renata Krasovskaja

  krasovskaja.renata[eta]gmail.com
  Projektas: “Elgesiotikimybiųmodeliai” 
  Project: "The probababilities of the ways of behaviour"
  Vadovas Lekt. Titas Silovas

  Jonas Lekevičius 

  jonas[eta]lekevicius.com
  "Vijual" sistema vaizdo ir animacijos atlikimui realiu laiku
  “Vijual” system for image and animation performance in real time
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis

  Kristina Liaudanskaitė

  liaudanskaite.kristina[eta]gmail.com
  Komunikacinis projektas „Tirpstantis identitetas“
  Communicationproject “MeltingIdentity”
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Eglė Palubeckytė

  egle_palubeckyte[eta]yahoo.com
  Psichologinis žaidimas "Butaforinis žmogus"
  The psychological game "Prop Man".
  Vadovas lekt. Marius Žalneravičius

  Augustinas Paukštė

  paukste.augustinas[eta]gmail.com
  LT  Prekės Ženklo projektas ,,Nuostabusis diktatorius" 
  Branding project ,,The awesome dictator"
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Lina Strumskytė

  strumskyte.lina[eta]gmail.com
  Interaktyvios knygos "Melų pasaka" instaliacija 
  Installation of an interactive book "Lies Tale"
  Vadovas Lekt. Sigitas Gužauskas

  Evelina Simaškaitė

  evlnsim[eta]gmail.com
  Socialinės komunikacijos projektas "PRIE(š)TARINGI" 
  Social communication project "(Un)superstitious"
  Vadovas Lekt. Marius Žalneravičius

  Gabrielė Vingraitė

  gabriele.vingraite[eta]gmail.com
  Konceptualus projektas. Komunikacijos pėdsakai
  Conceptual project. Imprints of communication
  Vadovas lekt. Aurimas Gaižauskas

  Justė Žiliūtė

  chaperon.rouge.et.loup[eta]gmail.com
  Komunikacinis projektas „Tirpstantis identitetas“
  Communication project “MeltingIdentity”
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė