• Naujienlaiškis
 • Jonė Aleksiūnaitė

   j.aleksiunaite[eta]gmail.com
  Konceptualus projektas „Vartotojas - Identiteto Kūrėjas“
  Conceptual project „The Consumer - Creator of Identity“
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Mantas Ališauskas

  mantas.a[eta]nbox.lt
  Projektas „Virtualus dizainas realioje erdvėje“
  Project „Virtual design in real space“
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Aistė Dambrauskaitė

  adambrauskaite[eta]yahoo.com
  Informacinis projektas ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių integracija''
  Information project: ,,Integration of renewable energy sources''
  Vadovas lekt. Titas Silovas

  Juozas Griušys

  jgriusys[eta]yahoo.com
  Komunikacinis projektas: “Palanga - Lietuvos kultūros sostinė 2013”
  Communicative project:  „Palanga - Lithuanian Capital of Culture 2013“
  Vadovas lekt. Aurimas Gaižauskas

  Monika Janulevičiūtė

  monikajanuleviciute[eta]gmail.com
  Leidinių serija „Tapatybės protokolas“
  Publications „The protocol of identity“
  Vadovas prof. Audrius Klimas

  Evaldas Klupšas

  endworld09[eta]yahoo.com
  Lietuvos kultūros viešinimui skirta infografinė animacija
  Lithuanian culture representation by the means of kinetic graphics
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis

  Petras Navickas

  ptrnavickas[eta]gmail.com
  Projektas „Individualizuoti socialiniai kodai“
  Project „Personal social codes“
  Vadovas lekt. Marius Barkus

  Monika Račkauskaitė

  ciuozhu[eta]gmail.com
  Konceptualus projektas "Laikas ir popierius"
  The conceptual project "The time and paper"
  Vadovas lekt. Marius Bartkus

  Eglė Rapalytė

  erapalyt[eta]gmail.com
  Vizualinis vaikų teatro “Bendraamžiai” stilius
  Visual identity for the children theater “Bendraamžiai”
  Vadovas doc. Robertas Jucaitis

  Ieva Ridzvanavičiūtė

  tverecius[eta]gmail.com
  Videografikos projektas „Angelai“
  Motion graphics project „Angels“
  Vadovė lekt. Jurga Radžiuvienė

  Margarita Snytkova

  ritasn18[eta]live.it
  Sociokomunikacinis projektas „Individo anatomija“
  Socio communicative project „Anatomy of an individual“
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

  Julius Steponavičius

  steponenko[eta]yahoo.com
  Alternatyvaus keliavimo Vilniuje projektas
  Alternative travel in Vilnius project
  Vadovė prof. Aušra Lisauskienė