Programos kodas

6121PX016

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Grafinio dizaino programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerius profesionalus pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms, kurie gebėtų kurti grafinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų ir vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų, paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose.

Studijų programos anotacija

Garsiausių skaitmeninio amžiaus vizionierių įžvalgose apie populiariausias XXI a. specialybes, greta biotechnologijų bei IT, minima ir grafikos dizainerio specialybė. Šios menų srities specialistų gebėjimai ir pats studijų procesas išties unikalūs: studentai turi turėti puikius piešimo, tapybos, komponavimo įgūdžius ir tuo pačiu suvokti UI, UX subtilybes; lengvai įsisavinti naujausias kompiuterines programas ir turėti savybių, kurių neįmanoma įrašyti į jokį algoritmą, – intuiciją, fantaziją, gebėjimą improvizuoti, inovatyvų mąstymą.
Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedroje, įkurtoje 2010 m. studentams suteikiamos naujausios žinios ir įgūdžiai, reikalingi sėkmingai ir įvairiapusei grafikos dizainerio karjerai XXI a., kuriant pridėtinę vertę visuomenei ir verslui.
Šiandien grafinis dizainas ženkliai prisideda teisingesnio ir geresnio pasaulio bei prie patogesnės ir tvaresnės ekosistemos kūrimo bei išsaugojimo. Pagrindinės jo funkcijos iš utilitarių vartotojo poreikius tenkinančių sprendimų pasikeitė į efektyvaus informacijos pateikimo, duomenų vizualizavimo, vartotojo-kompiuterio sąveikos ir vizualių pasakojimų kūrimo sritį, naudojant klasikines kūrybos priemones bei įtraukiant naująsias technologijas.
Studijų metu, šalia paskaitų ir praktinių užsiėmimų su Vilniaus dailės akademijos dėstytojais, organizuojamos tarptautinės kūrybinės dirbtuvės su įvairių Europos aukštųjų dizaino mokyklų studentais ir dėstytojais, vykdomi verslo projektai su Lietuvos verslo ir kultūros atstovais. Savo ruožtu GDK dėstytojai ir studentai vyksta į Europos aukštąsias mokyklas pasidalinti savo patirtimi bei susipažinti su kitais dėstymo metodais ir procesais.
Kūrybinėse dirbtuvėse su iškiliausiais grafikos dizaineriais ir dizaino pedagogais gilinamasi į teorines ir praktines prieigas sprendžiant globalias ir lokalias problemas, kuriami eksperimentiniai / konceptualūs / spekuliatyvūs projektai, diskutuojama apie naujausias vizualiųjų komunikacijų dizaino metodikas. Diskusijose apie teoriją ir praktiką, kultūrą ir vartotojiškumą, futurizmą ir postmodernizmą ugdomi kritinio mąstymo įgūdžiai, profesinė grafikos dizainerio patirtis bei jautrumas socialiniam kontekstui.
Lanksti, tarpdisciplininė studijų programa leidžia individualizuoti mokymosi procesą, pažinti profesiją nuo iliustracijų, leidinių, šrifto ir vizualaus identiteto iki interneto svetainių, žaidimų ir mobiliųjų aplikacijų dizaino kūrimo principų suvokimo bei pasiruošimo dirbti naujųjų medijų priemonėmis objektyvios ar praturtintos realybės aplinkoje. Po studijų jaunieji grafikos dizaineriai būna pasiruošę prisijungti prie naujos kartos komunikacijos kūrėjų, mokslininkų, dizainerių, kuriančių ateities vizualiąją kultūrą.

Profesinės karjeros galimybės

Grafinio dizaino absolventai dirbti pagal grafinio dizaino specialybę individualiai ar kolektyve, pradėti savo verslą (steigti uždarąją akcinę bendrovę). Didelis grafinio dizaino specialistų poreikis jaučiamas srityse, kuriose reikalingi tokie gebėjimai kaip vizualinės informacijos valdymas, komunikabilumas, kompiuterinių programų išmanymas ir t. t. 
Programos absolventai taip pat gali studijuoti antrosios pakopos Grafinio dizaino, Dizaino vadybos ar, pagilinus žinias, kitos dizaino krypties studijų programoje. 

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Aušra Lisauskienė
Vilniaus fakultetas, Grafinio dizaino katedra

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Klaipėda

Išsamiau | Vilnius