• Naujienlaiškis
 • Dėstytojas

  Dėstomi dalykai

   Docentė Marija Marcelionytė-Paliukė

   CV

  • Estampas. Šilkografija
  • ​​Patirčių laboratorija 1
  • Patirčių laboratorija 2
  • Kūrybinė veikla. Savianalizė
  • Grafikos projektas. Tyrimas
  • Grafikos projektas. Refleksija
  • Grafikos projektas. Sintezė
  • Baigiamasis grafikos projektas

   Profesorius Rimvydas Kepežinskas  

  • Knygos menas. Kaligrafija ir tipografika 
  • Knygos menas. Iliustracija ir struktūra 
  • Knygos menas. Kompleksinis dizainas 
  • Kaligrafija (pasirenkamas dalykas)
  • Grafikos projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis grafikos projektas
  Profesorius Kęstutis Vasiliūnas

  CV
  • Knygos menas. Iliustracija ir struktūra
  • Knygos menas. Kompleksinis dizainas 
  • Grafikos projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis grafikos projektas
  • Pasaulio ir Lietuvos grafikos kontekstai (pasirenkamas dalykas)
  • Šiuolaikinių grafikos kontekstų analizė (pasirenkamas dalykas)
  Docentas Matas Jonas Dūda
  • Estampas. Giliaspaudė
  • Knygos menas. Kompleksinis dizainas 
  • Knygos menas. Konstrukcija ir įrišimas 
  • Grafikos projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis grafikos projektas
  • Knygrišystė (pasirenkamas dalykas)
  • Grafikos technologijos (pasirenkamas dalykas)
   Lektorius Jonas Čepas

   CV
  • Estampas. Ksilografija
  • Vizualinė raiška. Figūros fragmentai
  • Vizualinė raiška. Figūros visuma
  • Vizualinė raiška. Atvejis
  • Vizualinė raiška. Analizė
  • Vizualinė raiška. Projektas
  • Plenerinė praktika. Geografija

  Docentė Agnė Dautartaitė-Krutulė

  • Knygos menas. Konstrukcija ir įrišimas 
  • Knygos viršelio dizainas (pasirenkamas dalykas)
  • Grafikos projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis grafikos projektas

  Docentė Jolanta Mikulskytė

   

  • Estampas. Litografija
  • Knygos menas. Kaligrafija ir tipografika
  • Įvietinto meno praktika. Kolaboracijos
  • Grafikos projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis grafikos projektas
  • Grafinis dizainas (pasirenkamas dalykas)
  • Iliustracija (pasirenkamas dalykas)
  • Estampas (pasirenkamas dalykas)
  Lektorė Elena Grudzinskaitė
  • Projektinė praktika
  • Šiuolaikinės grafikos foto technikos
  • Grafikos projektas. Tyrimas
  • Kūrybinis projektas. Refleksija
  • Kūrybinis projektas. Sintezė
  • Baigiamasis grafikos projektas

    Docentas Žygimantas Augustinas

    CV 

  • Vizualinė raiška. Atvejis
  • Vizualinė raiška. Analizė
  • Vizualinė raiška. Projektas

    Lektorius Simonas Kuliešis

  • Vizualinė raiška. Atvaizdas. Spalvotyra
  • Vizualinė raiška. Natiurmortas. Portretas
  • Kraštovaizdžio tyrinėjimai socialiniu aspektu (pasirenkamas dalykas)