• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6121PX014

  Kvalifikacinis laipsnis

  Fotografijos ir medijos bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Priėmimo reikalavimai

  Vidurinis išsilavinimas, lietuvių ir užsienio kalbų vartojimo, piešimo ir informatikos pagrindų įgūdžiai

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

  Tikslas

  Paruošti tarpdisciplininio pobūdžio medijų menininkus, savarankiškai ir kūrybiškai naudojančius įvairias fotografijos ir naujųjų medijų technologijas ir sugebančius įgyvendinti individualius meno kūrinius bei dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose.

  Studijų programos anotacija

  Programa skirta paruošti medijų menininkus, sugebančius savarankiškai ir kūrybiškai naudoti įvairias fotografijos ir naujųjų medijų technologijas, įgyvendinti individualius meno kūrinius ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose. Fotografijos ir medijos meno bakalauro programa apima tokias medijų meno sritis kaip fotografija, videomenas, interaktyvios medijos, garso menas bei tarpdisciplininio meno praktika. Absolventas turi sugebėti apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką, formuluoti meninius tikslus ir motyvuotai pasirinkti priemones kūrybinių sumanymų įgyvendinimui. Profesionaliai atlikti kūrinius fotografijos, videografijos, multimedijos technikomis. Argumentuotai pagrįsti naudojamas priemones. Gebėti analizuoti savo srities kūrybą bei vertinti ją šiuolaikinio meno kontekste, perteikti informaciją ne tik savo srities specialistams bet ir plačiausiam besidominčių ratui. Turėti karjeros vadybos sugebėjimų bei mokymosi įgudžių, kad galėtų studijuoti pakankamai savarankiškai. Studijuojama meno teorija ir praktika, atliekami meno kūriniai, siekiant profesinio meistriškumo. Aptarinėjant ir diskutuojant įvairius kūrinio aspektus, studentai skatinami susipažinti su medijų meno praktikos tendencijomis. Naujosioms medijoms tampant vis aktualesnėms, studentai turi gebėti tyrinėti naujausias technologijas ir naudoti jas meninėje kūryboje. 
  Absolventai aktyviai dalyvauja šiuolaikinio meno procesuose ir veikia Lietuvos kultūrinį kontekstą.

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventai gali užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje, dirbti kūrybinėse industrijose (kine, televizijoje, reklamos srityje), tęsti studijas magistrantūroje.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  prof. Alvydas Lukys
  Vilniaus fakultetas, Fotografijos ir medijos meno katedros vedėjas

  Išsamiau