• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6121PX013

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dizaino bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

  Tikslas

  Dizaino bakalauro studijų programos tikslas - ugdyti gaminių dizainerį, kūrybingą, plataus akiračio, kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią kurti inovatyvaus dizaino, konkurencingus gaminius, sprendžiančius realias problemas, susijusias su individų socialiniais, kultūriniais, funkciniais ar ekonominiais poreikiais ir patirtimis. 
  Suteikti teorines ir praktines žinias bei tiriamojo darbo pagrindus, reikalingus profesionaliai dizainerio veiklai, ar tolimesnėms antros pakopos (magistro) studijoms. 

  Studijų programos anotacija

  Bakalauro studijos Dizainas (gaminių dizainas) – tai ketverių metų studijų programa, kurios tikslas ugdyti gaminių dizainerius, gebančius kurti inovatyvius bei konkurencingus gaminius, aplinkos, erdvinius dizaino objektus; gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir kūrybiškai vykdyti projektinę veiklą bei profesionaliai pristatyti kūrybinės veiklos rezultatus; dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais; analizuoti ir kritiškai vertinti vietinės ir tarptautinės aplinkos galimybes, reaguoti į pokyčius bei kurti naujas dizaino kryptis ir tendencijas; aktyviai dalyvauti kūrybinėse industrijose, socialinėse bei kultūrinėse dizaino iniciatyvose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
  Studijų metu vykdomi projektai bendradarbiaujant su verslo, pramonės, socialiniais partneriais. Kuriama atvira ir draugiška atmosfera kūrybingoje aplinkoje. Studentai turi galimybes naudotis moderniomis laboratorijomis ir auditorijomis, vykti stažuotis į geriausius Europos universitetus bei atlikti praktikas įmonėse pagal „Erasmus+“ ir „Nordplus“ programas. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Baigę studijas absolventai gali dirbti projektavimo, gamybos, reklamos, paslaugų įmonėse, steigti savo įmones, dirbti laisvai samdomais dizaineriais, tęsti studijas magistrantūroje. 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  doc. Juozas Brundza
  Vilniaus fakultetas, Dizaino katedra

  Išsamiau | Kaunas

  Išsamiau | Telšiai | specializacija baldų dizainas ir restauravimas

  Išsamiau | Telšiai | specializacija gaminio dizainas

  Išsamiau | Telšiai | specializacija mados dizainas

  Išsamiau | Vilnius