Projektas "Progina" parodoje ARTVilnius17. Kartu su Tomu Grunskiu.

Interaktyvi šviesos ir garso instaliacija „Ø“ yra trilypis objektas: Tai – universali architektūrinė erdvė – proginos (praginos) prototipas, kuriai yra būdinga archetipinė struktūra. Tai yra šviesos ir garso materijų įtakos zona, polemizuojanti su pamatinėmis architektūros materialumo bei realumo idėjomis. Tai yra socialinio proceso terpė, kurioje žiūrovas yra skatinamas sąveikauti su šviesos ir garso instaliacija. Šios sąveikos procese jis dekonstruoja kūrinį palaipsniui jį išjungdamas judesio daviklių pagalba. Čia žiūrovas yra pagaunamas kūrinio terpėje ir pats tampa meno kūriniu ir/ar eksponatu.