Atsinaujina VDA Kauno fakultetas

2019 m. vasario mėn. prasidėjo VDA Kauno fakulteto Muitinės g. 2 pastato rekonstrukcijos darbai pagal iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-05-0003 „Studijų infrastruktūros modernizavimas VDA Kauno fakultete“. Pagal rastus istorinius šaltinius, pastatas buvo statytas XV a. - tuomet čia įsikūrė Pranciškonų vienuolynas. Vėliau pastato, įtraukto į Kultūros paveldo sąrašą, funkcija ne kartą keitėsi, kol galiausiai jame įsikūrė VDA Kauno fakultetas. Vertingas jo XV a. stiliaus dekoras traukia kauniečių ir miesto svečių dėmesį.

2019–2020 m. rudens semestro metu Kauno fakulteto Tapybos katedros studentai tebedirbo viename iš pastato korpusų, kuriame statybos darbai dar buvo neprasidėję. Laikantis renovacijos plano 2020 m. sausio 20 d. priimtas sprendimas studijų procesą perkelti į kitas tam tinkamas Akademijos patalpas: pagrindinio fakulteto pastato Muitinės g. 4 auditorijas ir V. Sladkevičiaus g. 6 pastatą, kuriame įsikūrusios Keramikos ir porceliano bei Tekstilės katedros.

Muitinės g. 2 pastato renovacijos darbų pabaiga numatyta 2021 m. liepos mėnesį, tačiau tikimasi, kad dalimi patalpų bus galima pradėti naudotis jau 2020 m. rudenį.

VDA Kauno fakulteto Muitinės g. 2 pastatas prieš rekonstrukciją:

VDA Kauno fakulteto Muitinės g. 2 pastatas po rekonstrukcijos:

VDA Kauno fakulteto Muitinės g. 2 auditorija prieš rekonstrukciją:

VDA Kauno fakulteto Muitinės g. 2 auditorija po rekonstrukcijos: